بعد از حافظ در گفتگو با دکتر محمد‌علی اسلامی ندوشن ـ 4

شعر نو طبعاً در نیما متوقف نمى‏ماند. او این مسیر را ایجاد مى‏کند و خود نیزدر آن گام مى‏گذارد امّا مسیر او بعد از خودش طبعاً دچار تحوّل‏هایى میشود.

ادامه مطلب...

دربارۀ مولانا و مثنوی شریف

تاریخ زندگی مولانا تا حد زیادی روشن است. وی در عهد خویش نیز پس از وفاتش در قونیه و خارج از آن بسیار شهرت داشت، و پیروان بسیاری از شدت علاقه به مولانا زندگی او را به تفصیل شرح داده‌اند. تنها در دوره خود مولانا چندین اثر در باب تاریخ حیات وی و افکارش نوشته شده که امروزه در دسترس ما قرار دارد. پس از گذشت مولانا نیز کتابها و مقالات بی‌شماری درباره آرا و احوال وی نگاشته شده است.

ادامه مطلب...

زندگی، عشق، مرگ از دیدگاه مولوی

مولانا جلال‌الدّین در آغاز مثنوی و در سراسر کتاب خود، نظر خویش را دربارۀ زندگی، عشق و مرگ ابراز کرده است، از جمله در داستان «طوطیان» که ما در این جا به آن اشاره‌ای خواهیم داشت، و این همان نظر عارفان ایرانی است.

ادامه مطلب...

دامنه تخیل مولوی در غزلیات شمس

دامنه تخیل مولانا و آفاق بینش او چندان گسترده است که ازل و ابد را به هم می‌پیوندد و تصویری به وسعت هستی می‌آفریند. بعضی از تصاویر شعری او ممتازند و سراینده را می‌شناسانند.

مولانا زیبایی را در عظمت و بیکرانگی می‌جوید. عناصر سازنده تصاویر ممتاز شعری او مفاهیمی هستند از قبیل مرگ و رستاخیز و ازل و ابد و عشق و دریا و کوه.

ادامه مطلب...

.انسان کامل در فصوص و مثنوى

حقيقت محمدى، نامى است از نام هاى متعدد فيض مقدس يا وجود منبسط بر اعيان. عرفاى تابع ابن عربى، براى اين مفهوم، لااقل 23 نام گوناگون وضع کرده اند (دشتى، 1382، ص47). اين وجود عام منبسط، در عرفان نظرى همان نقشى را ايفا مى کند که عقل اول در نزد فلاسفه بر عهده دارد و به عبارت ديگر، ميانجى بين حق و خلق است. اولين تعيّنى که بر ذات احديت عارض گشته...

ادامه مطلب...

انسان کامل در فصوص و مثنوى

اصطلاح «کلمه» حتى يکبار هم در مثنوى ديده نمى شود (رک از دريا به دريا / فرهنگ واژه نماى مثنوى) وضع و حال اصطلاح حقيقت محمدى نيز چنين است. اما در مثنوى ابياتى مى توان يافت که همان صفاتى که ابن عربى و اتباعش براى حقيقت محمدى ذکر کرده اند در آنها ديده مى شود: نام احمد نام جمله انبياست...

ادامه مطلب...

انسان کامل در فصوص و مثنوى - 3

اصطلاح «کلمه» حتى يکبار هم در مثنوى ديده نمى شود (رک از دريا به دريا / فرهنگ واژه نماى مثنوى) وضع و حال اصطلاح حقيقت محمدى نيز چنين است. اما در مثنوى ابياتى مى توان يافت که همان صفاتى که ابن عربى و اتباعش براى حقيقت محمدى ذکر کرده اند در آنها ديده مى شود: نام احمد نام جمله انبياست...

ادامه مطلب...