سندی از زبان پهلوی، زبان پیشین مردم آذربایجان

  • پرینت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

این سند ارزشمند تاریخی به چند دلیل بسیار مهم است:

‏۱. زنان به دلیل خانه‌نشینی، کمتر در معرض زبان جدید تُرکی بودند و در نتیجه دیرتر دچار دگرگونی زبانی شدند.

 ‏۲. از نظر زمانی یکی از نزدیک‌‌ترین اسناد تاریخی نسبت به دوران معاصر است.

 ‏۳. توسط یک غیر ایرانی ثبت شده است.

 ‌‏۴. نشانگر این است که زبان حکمرانان تُرک‌تبار و تُرک‌زبان از بیرون (جامعه) به درون خانواده‌ها راه یافته است.

 ‏۵. تایید کننده‌ی اسناد موازی و کهن‌تر ایرانی در همین زمینه است به مانند اشاره‌ی حمدالله مستوفی مورخ نامدار قرن هشتم درمورد زبان پیشین مردم مراغه.