سندی از زبان پهلوی، زبان پیشین مردم آذربایجان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

این سند ارزشمند تاریخی به چند دلیل بسیار مهم است:

‏۱. زنان به دلیل خانه‌نشینی، کمتر در معرض زبان جدید تُرکی بودند و در نتیجه دیرتر دچار دگرگونی زبانی شدند.

 ‏۲. از نظر زمانی یکی از نزدیک‌‌ترین اسناد تاریخی نسبت به دوران معاصر است.

 ‏۳. توسط یک غیر ایرانی ثبت شده است.

 ‌‏۴. نشانگر این است که زبان حکمرانان تُرک‌تبار و تُرک‌زبان از بیرون (جامعه) به درون خانواده‌ها راه یافته است.

 ‏۵. تایید کننده‌ی اسناد موازی و کهن‌تر ایرانی در همین زمینه است به مانند اشاره‌ی حمدالله مستوفی مورخ نامدار قرن هشتم درمورد زبان پیشین مردم مراغه.