غفران بدخشانی شاعر فارسی سرای افغانستان در نشست فرهنگی بخارا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

در این روی‏دادِ ادبی که صبح هر پنج‏شنبه در محل کتابفروشی فرهنگانِ قریب برگزار می‏ شود؛ علی دهباشی، سردبیر بخارا و پژوهشگر فرهنگ و ادب فارسی، با دعوت از دکتر بدخشانی، هم‏چنین با حضور دکتر صادق دهقان، شاعر و نویسنده و مدیر خانه‏ ی ادبیات افغانستان و مژگان نظری، فعال فرهنگی حوزه‏ ی کودکان و مدیر مدرسه‏ ی فرهنگ، به بررسی آثار او و شعر افغانستان پرداخت.

 

دکتر غفران بدخشانی در این نشست به رسم جلسات بخارا و درخواست دهباشی به روایت زندگی خود از کودکی پرداخت و از نخستین مواجهه‏ ی خود با شعر فارسی در مکتب‏ خانه‏ های غیردولتی بدخشان و افغانستان گفت.

وی بدخشان را به رغم تلاش‏ های سیاسی که قصد دارند آن دیار را در انزوا نگه‏دارند، بخارای کوچک خواند و تصریح کرد که هیچ جریان فکری و فرهنگی در افغانستان نیست که بویی از بدخشان با آن نباشد.

شاعر شعر «من ایران ‏ام» گفت: در سیزده سالگی به کشور هلند مهاجرت کرده، در حالی که تنها چند کتاب شعر فارسی و یک قلم نی با خود داشته تا زمانی که در جست‏ و جوی کتابی در کتابخانه با بخش کتاب‏ های فارسی مواجه شده و دوباره رویای خود را بازیافته است و به طور جدی به شعر و زبان فارسی پرداخته و از طریق آن گویی به سرزمین خود بازگشته است.

سپس مژگان نظری سخن خود را با سپاس از علی دهباشی به خاطر حمایت همواره از فرهنگ و آن چه در جغرافیای ادبیات فارسی رخ داده و می‏ دهد و به همت مجله‏ ی بخارا پیشِ‏ روی علاقمندان قرار می‏ گیرد، آغاز کرد.

نظری شعری از کتاب کودک «خوابگاهِ ابرهای سیاه» سروده‏ ی غفران بدخشانی خواند و بر این نکته تاکید کرد که شعار این شاعر «می‏ پرسم، می‏ آموزم و شک می‏ کنم» است که در شعر و زیست او نیز به روشنی دیده می ‏شود.

دکتر صادق دهقان نیز به عنوان منتقد ادبی و جریان‏ شناس شعر افغانستان، با ابراز سپاس از علی دهباشی برای یاریگری همیشگی از هم‏زبانان خود در خراسان بزرگ، پیرامون خاستگاه ادبیات مهاجرت افغانستان از دهه‏ ی 60 و پیدایش جریان‏ های شعری پس از آن چون ادبیات مقاومت تا به امروز سخن گفت.

پس از برگزاری رسمی این نشست که از طریق صفحه‏ ی مجله‏ ی بخارا در اینستاگرام برای شرکت کنندگان به طور مستقیم پخش گردید، علاقمندان شعر و ادبیات فارسی حاضر به گفت‏ و گو با میهمانان پرداختند.