آشنایی با شاهنامه 2 -غمنامة رستم وسهراب

نبرد آغاز می‌شود. تیر وکمان وکمند، نیزه به نیزه وسپر به سپر. شب از راه می‌رسد و دو پهلوان خسته می‌شوند. نبرد تن به تن به فردا می‌رسد.

شب هنگام که سهراب در اردوگاه است به پهلوانان توران می‌گوید:« من گمان می‌کنم که این پهلوان رستم است!»

ادامه مطلب...

فردوسی و شاهنامه او در آلمان

پیش درآمد:"هانس هاینریش شِدِر"، ایران شناس نامدار آلمانی، در ۲۷ سپتامبر سال ۱۹۳۴ میلادی (پنجم مهرماه ۱۳۱۳ خورشیدی) به‌مناسبت هزاره‌ فردوسی و در مراسمی که در گرامیداشت شاهنامه و بزرگداشت سراینده آن در شهر برلین بر پا شده بود، خطابه‌ای بلند ایراد کرد که نخستین بار در هفتاد سال پیش از این، با عنوان "فردوسی و آلمانی‌‌ها" در مجله‌ "جامعه‌ شرق شناسان آلمان" منتشر شد.*

ادامه مطلب...

شاهنامه در روز فردوسی

اردیبهشت ماه در ایران ماه شعر است و دو روز از این ماه به نام دو شاعر بزرگ ایرانی نامگذاری شده است.
ایرانیان اوایل اردیبهشت را به نام و یاد سعدی می گذرانند و ۲۵ اردیبهشت را به یاد و نام فردوسی.

ادامه مطلب...

آشنایی با شاهنامه 11 - عاقل ِ دیوانه

ای عزیز:داستان فرزند سیاوش به آنجا رسید که او را «کیخسرو» نام گذارده و به چوپان سپردند تا بی‌نام و نشان، و نیز بدون آگاهی از نام پدر و نیاکان پرورش یابد. حکیم فردوسی توسی در ادامه این داستان می‌گوید:

 

ادامه مطلب...