تندیس فردوسی، در این جا و آن جای جهان

با نزدیک شدن هزارهٔ فردوسی، دولت ایران اعلام کرد که آیین‌های ویژه‌ای برای کار در سال 1313 برگزار خواهد شد. با اعلام دولت ایران، پاره‌ای از دولت‌های جهان، از جمله دولت فرانسه نیز در این کار همباز شد و قرار شد که به این مناسبت، مراسمی در دانشگاه سوربن پاریس، برگزار شود.
با آگاه شدن دانش جویان ایرانی نشسته در فرانسه ، آنان نیز در پی آن برآمدند تا در این کار بزرگ، به گونه‌ای مشارکت کنند. سرانجام پس از رایزنی‌های بسیار، قرار شد که  ترتیب ساخت تندیسی از فردوسی را بدهند.

ادامه مطلب...

رنج سی ساله، در هزاره‌ای از شناخت

امروز در تقویم 'روز بزرگداشت فردوسی' نام گرفته است مردی که با رنجی سی ساله در هنگامه هجوم زبان بیگانه، زبان پارسی و حماسه ایرانی بودن را زنده نگاه داشت، تا همچنان پس از هزار سال، جهانی مسحور آن بوده و در شناخت آن در دانشگاه ها و مجامع علمی بکوشند.

ادامه مطلب...