یک چهارم گونه‌های گیاهی دنیا در ایران می‌رویند - گفتگو با شادروان دکتر احمد قهرمان

دکتر احمد قهرمان، پژوهشگر و دانشمند در زمینه گیاه شناسی است که به خاطر پژوهش‌های گسترده خود درباره فلور ایران و گردآوری آن در 26 جلد شهرت جهانی به دست آورد. او در سال 1307 در شهرستان بابل چشم به جهان گشود و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در همان شهرستان به پایان رساند.

ادامه مطلب...