هشت بنای تاريخی پايتخت ثبت ملی شد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

به گفته وی اين آثار ثبت شده تحت حفاظت و نظارت اداره کل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان تهران قرار دارند و هرگونه دخل و تصرف يا اقدام عملياتی که به تخريب يا تغيير هويت آن منجر شود برابر مواد 558 لغايت 569 از کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی، تعزيرات و مجازات‌های بازدارنده، جرم محسوب می شود.

وی تاکيد کرد: مرمت و بازسازی اين آثار ثبت شده نيز صرفا با تاييد و نظارت اداره کل ميراث فرهنگی استان تهران ممکن خواهد بود.


شيخ الاسلامی با بيان اين که شرايط، ضوابط نگهداری و حريم آثار ثبت شده به مالکان و دستگاه‌های متولی ابلاغ خواهد شد افزود: حفظ و صيانت از هويت شهر تهران يک همت و عزم عمومی می خواهد که اين تغيير نگرش در صيانت از ميراث فرهنگی در محوطه‌های نظامی نيز ديده می شود.

معاون ميراث فرهنگی استان تهران گفت: ثبت ميراث معنوی و طبيعی از بخش‌های مغفول مانده در استان تهران است به همين منظور تلاش خواهيم کرد در سال 98 آثار معنوی و طبيعی بيشتری مورد توجه و ثبت قرار گيرند. براساس گزار ش‌ها 2هزار و 400 اثر واجد ارزش و تاريخی در پايتخت وجود دارد که افزون بر 400 اثر ثبت ملی شده اند.