باغ ايراني: حسرتي براي گذشته، اميدي براي آينده

گر بتوان براي وصف موجودي در كره زمين، بهترين لغات را در فرهنگ‌ها جست‌وجو كرد و به كار برد، آن لغات هم براي توصيف درخت و گل و گياه ناكافي خواهد بود. متنوع‌ترين، مفيدترين، زيباترين، بزرگ‌ترين، و ده‌ها ترين ديگر نيز نمي‌تواند گوياي ماهيت راستين آنان باشد.
بقاي اين آفريده‌هاي مقدس براي تمام موجودات كره زمين حياتي است و به انسان نيز در عرصه‌هاي بسيار گوناگون بهره مي‌رساند. از جمله نفت، پتروشيمي، زغال‌سنگ، كاغذ و ...

ادامه مطلب...