خراسان است اینجا

مجموعۀ حاضر در ابتدا مقاله‌ای بود در پاسخ به مخالفان تاجیکیِ قانون زبان، که در سال 1989 با تلاش فرهنگیان به تصویب رسید و بنا بر آن مقرر شد که نام زبان دولتی به فارسی تاجیکی تغییر یابد.

 

بعد از «اکو» نوبت بازار مشترک فلات ایران است

در قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم که تلاش پی‌گیر و جدال پایان ناپذیر انسان‌های سرزمین‌های مستعمره، برای کسب استقلال و نجات از چنگ استعمار بود، احساس و اندیشه «یکی شدن» نیز رشد و توسعه می‌یافت. در نتیجه، در نقاط مختلف گیتی، کشورهای تازه به استقلال رسیده بنای تشکیل اتحادیه های منطقه ای را گذاشتند و با توجه به موقعیت جغرافیایی ( به ویژه جغرافیای سیاسی، مصالح و منافع اقتصادی، گرایشهای فرهنگی و انسانی ) این «وحدت طلبی» را تا امروز نیز تعقیب کرده‌اند.

از آن تحریم تا این تحریم

بعد از ملی شدن صنعت نفت، دولت انگستان با حمایت پنهان و نیمه آشکار آمریکا، فروش نفت ایران را غیر ممکن کرد. دسترسی ایران به ارزهای معتبر محدود، و در مواردی، غیرممکن شد. اتحاد جماهیر شوروی هم با خودداری از پرداخت طلاهای ایران (بابت خسارت واردشده به تاسیسات زیربنایی ایران در جنگ جهانی دوم) نگذاشت روزنه‌ای برای مقاومت در برابر این زور گویی باز شود. جان کلام این که، ایران در یک محاصرهٔ شدید و کمرشکن اقتصادی (یا همان قلعه بندان، آن هم از نوع چنگیزی اش) قرار گرفت. اما چون بنا بر مقاومت ملی بود، دولت و ملت در کنار هم ایستادند و این تحریم  کمرشکن را تبدیل به فرصت کردند. دولت برنامه های گوناگونی برای بی‌اثرسازی تحریم ها تهیه و تدوین کرد و به اجرا گذاشت و ملت نیز چون ارادهٔ ناب دولت را برای ایستادگی در برابر غارتگران و قلدرهای جهانی دیده و باور کرده بود، با تمام وجود خویش، دولت را یاری و همراهی کرد.

نهمین همایش ملی و مستقل دریای مازندران (کاسپیان) برگزار شد

                                                  

 

سهم ایران و شوروی مساوی و تصرفات آزادانه ایران در دارایی‌هایش پذیرفته شده و معاهدات تضییع کننده‌ی حقوق ملت بی‌اعتبار و هرگونه اقدام علیه «سیادت ایران» سلب شده است.

 

 

گاندی به روایت گاندی

روزی که به بمبئی رسیدیم، هوا و دریا هر دو توفانی بود که برای ماه‌های ژوئن و ژوئیه در دریای عمان چیز غیرمعمولی نیست. همین‌که از عدن گذشتیم هوا خراب شد. تقریباً تمام مسافران کشتی حالشان به هم خورد غیر از من که روی عرشه ایستادم، و برخورد امواج خروشان با سنگلاخ‌ها را تماشا می‌کردم. هنگام صرف صبحانه جز من و یکی دو نفر دیگر کسی در تالار غذاخوری حضور نداشت. بشقاب محتوی صبحانه را محکم در دامن نگهداشته بودیم وگرنه به سبب حرکت زیاد کشتی بعید نبود بریزد.

خیابان دکتر مصدق در تهران

گروه اجتماعی، حمیدرضا ابراهیم زاده؛ نام دکتر محمد مصدق فقط چند ماهی در روزهای آغازین بعد از انقلاب روی طولانی ترین خیابان تهران نشست و پس از آن نام یکی از تاثیرگذارترین شخصیت های سیاسی و ملی ایران به گوشه کتابخانه ها و چند صفحه یی از درس تاریخ معاصر ایران رانده شد.

همیشه منتظریم که فرنگی ها از مشاهیر فرهنگی و ادبی ما حرف بزنند!

انتقاد محقق و استاد ادبیات فارسی به انزوای " ادبیات کهن " در گفت و گو با " مهــر "
علی اصغر دادبه : همیشه منتظریم که فرنگی ها از مشاهیر فرهنگی و ادبی ما حرف بزنند!

زیر مجموعه ها