دانسته تخریب نکنید

Parent Category: تازه‌ها
Category: نگاه روز
Created: Saturday, 16 August 2014 10:01
Last Updated: Saturday, 16 August 2014 10:01
Published: Saturday, 16 August 2014 10:01
Hits: 1315

 

دکتر هوشنگ طالع

رییس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی در چند روز گذشته سفری به ترکمنستان كرد. در این سفر ایشان دیداری هم با دانش‌جویان زبان فارسی داشت .

باید گفته شود که یکی از چهار کرسی خراسان بزرگ یا یکی از چهارکرسی زبان فارسی ، شهر مرو بود . سه کرسی دیگر عبارت بودند از : هرات ،‌ بلخ  و بخارا . شهر بلخ در اثر زلزله ویران شد و جای آن را شهر مزارشریف گرفت که در حقیقت جای‌گاه آتش‌کده‌ای است که اشوزرتشت در سال 1691 پیش از میلاد مسیح ( 2312 سال پیش از هجرت پیامبر از مکه به مدینه ) در آن‌جا به ‌دست تورانیان کشته شد .

ژوزف‌استالین رهبر اتحادشوروی، برای ایرانی‌زدایی و فارسی‌زدایی از سرزمین‌های خوارزم و فرارود ، نام شهر مرو را به « ماری » برگرداند و آن را در قالب جمهوری ترکمنستان شوروی قرارداد و هم‌چنین وی « مهد زبان فارسی » یعنی شهر بخارا را زیر سلطه‌ی ازبکان قرار داد . تنها در این میان شهر هرات نیم‌جانی به در برد و کوشش درازمدت انگلیسیان برای جای‌گزین کردن زبان پشتو به جای زبان فارسی در افغانستان به جایی‌ نرسید و روسیان نیز در دوران اشغال این سرزمین ،‌ فرصت کافی برای فارسی ستیزی را نیافتند .

در دیدار با دانشجویان زبان فارسی در شهر عشق آباد ( اشک آباد ) پای‌تخت ترکمنستان ، رییس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی به آنان گفت : « زبان فارسی گنجینه‌ی ارزشمندی است که در صورت کشف آن ، دریای بی‌کرانی به‌سوی انسان گشوده می شود » ( نقل از اخبار تلویزیون ) .

در این‌جا این پرسش مطرح می‌گردد که آیا این گفته مورد باور ایشان است و یا نوشته‌ای است که برای این‌ مراسم تهیه ‌شده بود و باید علی‌رغم باور شخصی ، خوانده می‌شد تا به دانش‌جویان زبان فارسی چیز « دهن پرکنی » گفته شده باشد . اگر این گفتار باور شخصی ایشان است ، در آن صورت دستور نمی دادند تا در خوانش خبر به جای کاربرد فارسی کتابی ( مبنا / پایه ) ازگویش محاوره‌ای ( کوچه و بازاری ) استفاده شود . البته پیش از ریاست ایشان بر صدا وسیما، ‌از زمان تاسیس رادیو در ایران درسال 1328 و تلویزیون در سال 1348 همیشه در خوانش خبر از زبان مبنا بهره گرفته می‌شد . البته در سرتاسر جهان نیز هرکشور از زبان مبنا در خوانش خبر استفاده می‌کند .

عربان در درازای دویست سال حکومت مستقیم برایران و با وجودی که کوشش های بسیار برای زدودن زبان فارسی به‌کار گرفتند، در این کار موفق نشدند. کسانی که امروز در پی این کار می‌باشند ، خیلی کوچک تر و ناچیز تر از حاکمان خون ریز و متعصب عرب هستند .

آقای رییس صدا وسیمای جمهوری اسلامی ، دست‌کم دستور دهید نویسندگان و گویندگان خبر در بخش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، از نویسندگان و گویندگان خبر « یورونیوز » ( EURO NEWS ) درس بگیرند و دانسته و از روی عمد این‌گونه با زبان فارسی به ستیز بر نخیزند.

زشتی کار به جایی رسیده است که در برگردان و پخش سخنان بانو اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا در جریان گفت‌وگوهای 1 + 5  نیز از این شیوه‌ی زشت و با کمال تاسف باید بگویم « تهوع‌آور »‌ بهره گرفته می‌شد . راستی آقای رییس ! مگر خانم اشتون به لهجه « کاگنی » یا لهجه‌ی « داش مشتی » های لندنی سخن می‌گفت؟

شما و همه‌ی مجموعه‌ی صدا وسیما از راه زبان فارسی نان می‌خورید ( البته بسیار هم چرب و پرمایه ) آن را تخریب نکنید .

بیست و هفتم مهرماه 1392
  هوشنگ طالع