نهمین همایش حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران (کاسپیان) برگزار شد

Parent Category: تازه‌ها
Category: نگاه روز
Created: Tuesday, 02 September 2014 12:08
Last Updated: Wednesday, 10 September 2014 18:41
Published: Tuesday, 02 September 2014 12:08
Hits: 1584

 

برگرفته از ایرانبوم

در این همایش به ترتیب آقایان محمد رسولی، محمداسماعیل حیدرعلی (محمد حیدری)، محسن محمودی (آزاد قلم)، محسن انصاری (تیرداد)، محمد شریف، دکتر محدعلی دادخواه، دکتر هوشنگ طالع و مسعود صفاریان پیرامون حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران با تأیید بر حق پنجاه درصدی ایران از دریا سخن گفتند.

به‌زودی گزارش کامل نشست در ایرانبوم منتشر خواهد شد.


گزارش تصویری همایش در پی می‌آید: