نهمین همایش حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران (کاسپیان) برگزار شد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

برگرفته از ایرانبوم

در این همایش به ترتیب آقایان محمد رسولی، محمداسماعیل حیدرعلی (محمد حیدری)، محسن محمودی (آزاد قلم)، محسن انصاری (تیرداد)، محمد شریف، دکتر محدعلی دادخواه، دکتر هوشنگ طالع و مسعود صفاریان پیرامون حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران با تأیید بر حق پنجاه درصدی ایران از دریا سخن گفتند.

به‌زودی گزارش کامل نشست در ایرانبوم منتشر خواهد شد.


گزارش تصویری همایش در پی می‌آید: