نشست انجمن مهرگان برگزار شد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

در آغاز بانو صارمی برای خوش‏آمد گویی و بیان آن چه که از آن به عنوان دوره‏ی «فطرت» یاد شد، متنی را خواندند.

سپس تنی چند از باشندگان به خواندن شعر و ایراد سخن پرداختند.