هدیه ای برای دوستان گرانمایه و بزرگوار

  • پرینت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

عطار http://ganjoor.net/attar

سنایی http://ganjoor.net/sanaee

وحشی http://ganjoor.net/vahshi

رودکی http://ganjoor.net/roodaki

ناصرخسرو http://ganjoor.net/naserkhosro

منوچهری http://ganjoor.net/manoochehri

فرخی http://ganjoor.net/farrokhi

خاقانی http://ganjoor.net/khaghani

مسعود سعد http://ganjoor.net/masood

انوری http://ganjoor.net/anvari

اوحدی http://ganjoor.net/ouhadi

خواجوی کرمانی http://ganjoor.net/khajoo

عراقی http://ganjoor.net/eraghi

صائب تبریزی http://ganjoor.net/saeb

شبستری http://ganjoor.net/shabestari

جامی http://ganjoor.net/jami

هاتف اصفهانی http://ganjoor.net/hatef

ابوسعید ابوالخیر http://ganjoor.net/abusaeed

بهار http://ganjoor.net/bahar

باباطاهر http://ganjoor.net/babataher

محتشم http://ganjoor.net/mohtasham

شیخ بهایی http://ganjoor.net/bahaee

سیف فرغانی http://ganjoor.net/seyf

ملکه https://www.instagram.com/asalekhatereh

فروغی http://ganjoor.net/forooghi

عبید زاکانی http://ganjoor.net/obeyd

امیرخسرو http://ganjoor.net/khosro

شهریار http://ganjoor.net/shahriar

جبلی http://ganjoor.net/jabali

خاطره http://www.asaletabiei.com

اسعد گرگانی http://ganjoor.net/asad

فیض کاشانی http://ganjoor.net/feyz

سلمان http://ganjoor.net/salman

رهی http://ganjoor.net/rahi

اقبال http://ganjoor.net/iqbal

بیدل http://ganjoor.net/bidel

نما نما http://www.namanema.com

قاآنی http://ganjoor.net/ghaani

کسایی http://ganjoor.net/kesayee

عرفی http://ganjoor.net/orfi

 

 پست بالا گنجینه ای ازادب پارسی است که به محضر عزیزان هدیه می کنیم. با یک کلیک وارد دیوان شعر شاعران شوید.