کارزار درخواست تعطیلی معدن شن و ماسه در حریم کوهی سنگ نگاره های ساسانی برم دلک شیراز را امضا کنید

  • پرینت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

هدف از این کارزار که توسط کنشگران میراث فرهنگی کشور تدوین شده است، درخواست از مسئولان و مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت صمت و شهرداری شیراز است تا با دقت نظر بیشتر پاسدار هویت تاریخی و میراث مشترک همه ایرانیان باشند.

 

لینک کارزار برای امضا

 

https://www.karzar.net/31081