چهرهٔ بزرگان در آثار استاد محمود قاضی‌زاهدی

Parent Category: ROOT
Category: تازه‌ها
Created: Monday, 11 August 2014 18:39
Last Updated: Monday, 11 August 2014 18:39
Published: Monday, 11 August 2014 18:39
Hits: 1718

 

استاد محمود قاضی زاهدی چند سالی است که دست به کار بزرگی زده است و سرگرم کشیدن چهرهٔ بزرگان ایران‌زمین است.

چهرهٔ مردان و زنان آزاده و نام‌آور این سرزمین در زمینه‌های سیاسی، ادبی و نیز رزم و پایداری. این مجموعه اکنون به کمابیش 15 تابلو رسیده است که در زیر خوانندگان با برخی از آن‌ها آشنا می‌شوند: