چهرهٔ بزرگان در آثار استاد محمود قاضی‌زاهدی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

استاد محمود قاضی زاهدی چند سالی است که دست به کار بزرگی زده است و سرگرم کشیدن چهرهٔ بزرگان ایران‌زمین است.

چهرهٔ مردان و زنان آزاده و نام‌آور این سرزمین در زمینه‌های سیاسی، ادبی و نیز رزم و پایداری. این مجموعه اکنون به کمابیش 15 تابلو رسیده است که در زیر خوانندگان با برخی از آن‌ها آشنا می‌شوند: