کوروش کبیر یا ذوالقرنین قرآن مجید

منشور کوروش، نه تنها به عنوان یک میراث ارزشمند ملی برای همه ایرانیان و یک میراث جهانی برای جهانیان، که به عنوان یک میراث گرانبار اسلامی، می تواند موجب مباهات باشد، چرا که با تحقیقات روان شاد علامه آیت الله استاد طباطبایی، استاد شهید مرتضی مطهری اثبات شده که ذوالقرنین، همان کوروش هخامنشی است.

ادامه مطلب...

آشنایی با منشور کوروش بزرگ

منشور کوروش هخامنشی، کهن‌ترین بیانیه حقوق بشرِ شناخته شده جهان و سند سربلندی ایرانیان از همزیستی آشتی‌جویانه و گرامیداشتِ باورها و اندیشه‌های همه مردمان تابعه در هنگامه بنیادگذاری نخستین امپراطوری جهان است

ادامه مطلب...

همایش کورش بزرگ و ذوالقرنین

همایش یک روزه کوروش هخامنشی و ذوالقرنین با هدف ایجاد پلی مستحکم میان ایران قبل و بعد از اسلام از سوی مرکز دایره‌المعارف اسلامی با حضور جمعی از متفکران و صاحب نظران در مرکز دایره المعارف اسلامی برگزار شد.

 

ادامه مطلب...

دادرسی در ایران باستان

برگرفته از مجله افراز (نامه درونی انجمن فرهنگی ایران‌زمین)، سال ششم، شمارهٔ نهم، از پاییز 1385 تا تابستان 1386 خورشیدی، صفحه 72 تا 75 به نقل از ماهنامهٔ «خبرنگاران» (نشریه‌ی گروه H دانشکده‌ی خبر) – فروردین و اردیبهشت 1382.

 

 

ادامه مطلب...

History of Iran’s Wind Energy Technology

Most text books that one reads about politics or administration, begin with Darius I of the Achaemenid Dynasty and his admirable system of ruling a vast empire that stretched from China to Greece. In books about wind energy technology, too, one reads that the technology was first developed by ancient Iranians, the first windmills having been found in Sistan Province, in southeast of Iran.
Dr.Hoshang Tale
 

ادامه مطلب...

نگاهی تازه به تاریخ

همه‌ی ما اصول تاریخی بسیاری در کتاب‌های تحلیلی و تفسیری تاریخ‌نگاران غربی و به پیروی از آنها برخی از تاریخنگاران داخلی خوانده‌ایم که این اصول مانند سدی محکم و قدرتمند در اندیشه‌ی  ما، پس از سال‌ها و نسل‌ها همچنان به زندگی پنهان خود در باورهایمان ادامه می‌دهند، ولی امروزه زمان آن رسیده که از این سد بلند گذر کنیم و بنا به سخن مولانا کودکی را پشت سر گذاریم (هر که کودکی را بگذشت مرد شد) برای آغاز این راه بد نیست به برخی از سخنان استاد امیر مهدی بدیع در دفتر دوم از جلد چهارم  کتاب یونانیان و بربرها رويه‌ی 309 تا 310 نگاهی گذرا کرده و تاملی چند داشته باشیم.

ادامه مطلب...

بازاندیشی در تاریخ (4)

در پس روزگارانی چند، و به هنگام شاهنشاهی خشیارشا و گشوده شدن آتن به دست ارتش ایران بود که مردمان دریا (ایونی‌ها)، بر آستانۀ جهش بزرگ دیگری ایستاده و بدین گونه، بهانه‌ای برای خودبزرگ‌بینی‌های آیندۀ خویش یافتند.

ادامه مطلب...

پادشاه معاصر زرتشت

در میان پژوهندگان «تاریخ ایران باستان» و یا «تاریخ زندگانی زرتشت» همواره ابهاماتی در پیرامون پادشاه معاصر زرتشت، گشتاسب و وجه تسمیه آن با پدر داریوش بزرگ هخامنشی، ویشتاسپ، دیده می‌شود.

ادامه مطلب...

بازاندیشی در تاریخ (5)

یک و نیم سده از گشودن آتن به دست ارتش ایران در هنگام شاهنشاهی خشیارشا سپری گشت، تا آنکه دست سرنوشت، گام‌های ناپاک شاگرد نابکار ارسطوی مقدونی را به ایران کشاند.

ادامه مطلب...

ما هنوز بزرگ نشده‌ایم!

در شمارۀ 244 امرداد- رویۀ 2/ ستون یادداشت، نگارنده به بررسیِ گفته‌های گمان‌برانگیز سخنرانِ شمارۀ 242 – رویۀ 2 پرداخته بود. اما این یکی هم، دنباله‌روِ گفته‌های غربیان از آب در آمده و باورمند به «کوچ دروغین آریاها!».

 

ادامه مطلب...