چکیده تاریخ تجزیه ایران - بخش دوازدهم - بحرین - دکتر هوشنگ طالع

 جدایی‌ بحرین‌

در سال‌ 1162 خورشیدی‌ (1783 میلادی‌) که‌ ایران‌ گرفتار کشمکش‌های‌ خونین‌ بر سر جانشینی‌کریم‌خان‌ زند بود، عرب‌های‌ قبیله‌ی‌ عتوب‌ که‌ ساکن‌ شبه‌ جزیره‌ی‌ عربستان‌ بودند، گله‌ جزیره‌ (مجمع‌ الجزایر)بحرین‌ را متصرف‌ شدند. اما، هنگامی‌ که‌ آقامحمدخان‌ توانست‌ وحدت‌ و آرامش‌ را به‌ کشور برگرداند، شیخ‌نصرخان‌ را به‌ حکومت‌ بحرین‌ برگزید. بدین‌سان‌ بر حضور غاصبانه‌ی‌ قبیله‌ی‌ مزبور بر بحرین‌ پایان‌ داده‌ شد.

 

ادامه مطلب...

عکس قرارداد گلستان به روایت بایگانی اسناد وزارت امور خارجه

روز دوم آبانماه 1192 (24 اکتبر 1813)، با وجود 10 سال پایداری و جان‌فشانی ایرانیان، بر اثر خیانت فرانسویان و سپس انگلیسیها در اتحاد با ایران، قرارداد گلستان به ملت و دولت ایران تحمیل شد. بر اثر این قرارداد شوم، بخش بزرگی از سرزمین قفقاز از ایران جدا شد و به زیر یوغ استعمار روس درآمد.

 

ادامه مطلب...

پیوست شماره یک - راهبرد پتر (منشور یا وصیت‌نامهٔ پتر)

نخست‌ آن‌که‌ دولت‌ روسیه‌ باید همیشه‌ وسایل‌ جنگ‌ را آماده‌ داشته‌ باشد و این‌ وسیله‌ی‌ پیشرفت‌ کارهای‌کشور خواهد بود.
دوم‌ آن‌که‌ تا می‌توانند هنگام‌ جنگ‌ باید افسران‌ ورزیده‌ از کشورهای‌ دیگر اروپا به‌ کار گمارند و از آن‌هابهره‌مند شوند و هنگام‌ صلح‌ نیز باید از وجود دانشمندان‌ وهنرمندان‌ بهره‌ برگیرند.

ادامه مطلب...

آشنایی با عهدنامه فین کن‌اشتاین

عهدنامه فین کن‌اشتاین قراردادی دفاعی است که در 4 می سال 1807 میلادی مطابق با 25 صفر 1222 هجری قمری در شهر فین کن اشتاین بین نمایندگان فتحعلی‌شاه قاجار و ناپلئون بناپارت منعقد شد...

ادامه مطلب...

تاریخ تجزیهٔ ایران - دکتر هوشنگ طالع

پیدایش نادر در صحنه‌ی سیاسی- نظامی ایران، نقشه‌ی روس و عثمانی را درهم ریخت. روس‌ها برابر اخطار نادر، سرزمین‌های ایران را ترک کرده و به پشت مرزهای خود عقب نشینی کردند. نادر پس از یک رشته نبردهای سنگین، چنان ارتش عثمانی را درهم کوبید که تا برچیده شدن بساط امپراطوری مزبور- جز برخی ترکتازی‌های پراکنده- توان تهاجم به ایران را از دست داد..

 

ادامه مطلب...

200سال جدایی - تحمیل قرارداد گلستان، دویست ساله شد

به دنبال پایداری و پیروزی‌های فراوان در نبردهای ده سالۀ تحمیلی از سوی امپراتوری روسیه به ملت و دولت ایران، هنگامی که شمشیر روسیان کار ساز نشد، انگلیسیان در حالی که چهره پشت اتحاد با ایران پنهان کرده بودند، این قرارداد شوم را به مردم و ملت ایران تحمیل کردند.

ادامه مطلب...

به انگیزهٔ سالگرد تحمیل قرارداد گلستان به ایران

روز دوم آبانماه 1192 (24 اکتبر 1813)، با وجود 10 سال پایداری و جان‌فشانی ایرانیان، بر اثر خیانت فرانسویان و سپس انگلیسیها در اتحاد با ایران، قرارداد گلستان به ملت و دولت ایران تحمیل شد. بر اثر این قرارداد شوم، بخش بزرگی از سرزمین قفقاز از ایران جدا شد و به زیر یوغ استعمار روس درآمد.

 

ادامه مطلب...

عکس قرارداد گلستان به روایت بایگانی اسناد وزارت امور خارجه

با تحمیل قرارداد گلستان به ایران، ولایت‌های قراباغ و گنجه و اولکای خوانین‌نشین شکی و شیروان و قبه و دربند و بادکوبه و هر کجا از ولایت تالش که در اشغال روسیان بود، تمامی داغستان و گرجستان و محال شوره‌گل و آچوق‌باشی و گروزیه و منگریل و آبخاز و «تمامی اولکا و اراضی که در میانه قفقاز و سرحدات معینه‌الحالیه بود و نیز آنچه از اراضی و اهالی قفقاز الی کنار دریای خزر متصل است، مخصوص متعلق به ممالک ایمپریه روسیه می‌دانند»

 

ادامه مطلب...