مهر شاه سلیمان صفوی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مهر شاه سلیمان صفوی بر بالای فرمان وی درباره واگذاری وزارت بیگلربیگی الکاء شیروان به میرزا هدایت‌الله جابری به منظور عمران و آبادی منطقه، رفاه حال رعایا، انتظام امور ایل و قشون و...