روز ملی خلیج فارس

دکتر هوشنگ طالع

 

به دنبال صلح با عثماني در سال 1000 خورشيدي (1621 م / 1031 مهي)، شاه‏عباس تصميم گرفت كه به طور كامل پرتغالي‌ها را از سرزمين‌هاي ايران براند. از اين رو، نخست قنبر‏بيك حاكم لار را مامور كرد تا از پادشاه هرمز ، خراج مطالبه كند. پرتغالي‎ها به نماينده‎ي قنبربيك ، پاسخ‎هاي درشت دادند و اجازه ندادند كه پادشاه هرمز ، خراج بپردازد . از اين‎رو، شاه‏عباس ، امام قلي‌خان را مأمور آزادسازي هرمز و بيرون راندن پرتغالي‎ها از خليج فارس كرد .

امام قلي‌خان ، با تهديد و تطميعِ كمپاني هند شرقي انگليس، آنان را بر آن داشت كه براي لشگركشي به هرمز ، كشتي در اختيار ايران قرار دهند . از اين رو ، قراردادي ميان فرمان‌رواي فارس و نماينده‎ي كمپاني هند شرقي انگليس در ايران بسته شد :

1 ـ پس از تصرف هرمز ، غنيمت‎ ها يكسان و برابر ميان ايران و شركت هند شرقي تقسيم شود.

2 ـ اسيران مسلمان به فرمانده سپاه ايران و اسيران عيسوي ، به انگليس‌ها داده شوند.

3 ـ حاكم و فرمانده پرتغالي‌ جزيره‌ي هرمز ، تسليم فرمانده ايران شود .

4 ـ نصف بهاي مهمات كشتي‎هاي انگليسي و نصف حقوق كاركنان و عمله و خواربار  آنان را ايران بدهد .

بحرين

سرزمين بحرين تاريخي، از دو بخش كرانه‌ا‌ي و جزيره‌اي تشكيل مي‌شده است.....

قرمطيان بحرين

جنبش اسماعيليان قرمطي، يكي از گسترده‌ترين جنبش‌هاي فكري ( سياسي ـ مذهبي) و از پرتوان‌ترين خيزش‌هاي نظامي در ضديت با خلافت غاصبانه‌ي عباسيان شمرده مي‌شد. اين جنبش به مانند اكثر قريب به اتفاق جنبش‌هاي ضد خلافت در اين دوران، ماهيت شعوبي داشت....

شهربندرهای مهم خلیج‌فارس در عصر ساسانی

در این میان، شمار قابل توجه‌ای از این شهرها، شهرهای ساحلی و بندرگاه‌های فعالی بودند كه در كناره‌ی خلیج‌فارس و یا در كناره‌ی رودخانه‌های قابل كشتی‌رانی مانند دجله، فرات و كارون كه به خلیج فارس می‌ریزند قرار داشتند.......

نیروی دریایی معزالدوله دیلمی عضدالدوله دیلمی و گشودن عمان

معزالدوله، پس از استقرار در بغداد، به فكر فتح عمان بود و مرتب نیروی دریایی خود را بدان‌جا اعزام می‌داشت و در داستان مرگ مهلبی گفته بود كه او به عزم فتح عمان رهسپار آن ناحیه شده بود. در سال 354 قمری [344 خورشیدی] معزالدوله، كردك نقیب (یكی از سرداران دیلمی) را به عمان فرستاد، «‌‌كردك» با نافع، امیر عمان ملاقاتق نمود، نافع موافقت كرد تحت فرمان معزالدوله قرار گیرد و خطبه به نام او بخواند و نامش را در درهم و دینار ضرب كند. وی امور مزبور را به مرحله‌ی عمل رسانید.(1) اما چون «‌‌كردك» از عمان خارج شد، مردم عمان بر نافع تاختند از شهر بیرونش كردند و شهر را به قرامطه واگذاشتند.(2).......

نام‌ها، نخست با خون نوشته شد بر جاي‌ها « نام خليج فارس»

ايرانيان چون در فلات ايران مستقر گشتند، جاي‌جاي اين پهن‌دشت فراز آمده (فلات بزرگ ايران)، كوه‌ها،‌دشت‌ها، رودها، دره‌ها و درياهاي آن، در همه‌جا، نام دوده‌ها و تيره‌هاي قوم بزرگ ايراني را بر خود گرفت و قلمروي جغرافيايي زيست ‌بوم هر دودماني از اين قوم، با نام‌ورجاوند همان دودمان شناخته گشت...

اشاره‎اي كوتاه به: نام خليج‎فارس، از آغاز تا كنون

در سنگ نبشته‎ي داريوش بزرگ، به نام: «دريايي كه از پارس آيد» ثبت شده است.
فلادويوس آريانوس، مورخ يوناني در كتاب «آنا بازيس»، اين دريا را به نام «پرسيكون كااي‏تاس» نوشته است.
استرابون جغرافيا دان يوناني نيز نام «پرسيكون كااي‏‎تاس» را براي اين دريا به كار برده است.....

پارسي بودن خليج را به فراموشي نسپاريم

در زمستان سال گذشته در پي تغييراتي كه سازمان نشنال جئوگرافيك (National Geographic) در رابطه با نام خليج‌پارس و جزاير سه گانه در نقشه‌هاي اينترنتي خود اعمال كرد. جامعه‌ي ايراني ـ در داخل و خارج ـ با  شتابزدگي، پيروزي خود را در پيكار با اين سازمان جشن گرفت و كار را پايان يافته، پنداشت......