معرفی کتاب جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 28 مرداد 1332

كودتاي 28 امرداد 1332

جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 28 مرداد 1332
نویسنده: سرهنگ غلامرضا نجاتی

ادامه مطلب: معرفی کتاب جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 28 مرداد 1332

معرفی کتاب قرارداد الجزایر و پی‌آمدهای آن

این کتاب، به تازگی‌ها از سوی انتشارات سمرقند به بازار کتاب عرضه شده است. کتاب، دارای 322 رویه است و نویسندۀ آن آقای دکتر هوشنگ طالع می‌باشند. ویرایش نخست این کتاب، با نام «تجاوز و دفاع (ریشه‌ها و پی‌آمدهای تجاوز نظامی عراق به ایران)»، در سال 1364 در پاریس(فرانسه) منتشر شد. ویرایش دوم آن، با نام «تجاوز عراق، خیانت خودی، حمایت بیگانه» در تابستان 1380، منتشر گردید. و این کتاب،  ویرایش سوم آن است که با نام «قرارداد الجزایر و پی‌آمدهای آن (تجاوزی که درهم شکسته شد)»، انتشار یافته است.

ادامه مطلب: معرفی کتاب قرارداد الجزایر و پی‌آمدهای آن

چگونه نقشه ایران به شمایل گربه درآمد؟

برای هر ملت و کشوری پاره‌شدن بخشی از سرزمینش همیشه دردناک و دیرهضم و بدون‌تردید غیرقابل بخشش است. ایرانیان نیز از این اصل دور نیستند. ایرانیان شهره‌اند به اینکه هیچگاه کشورها و اقوام مهاجمی که منجر به تجزیه و پاره‌پاره شدن ایران شده‌اند را نبخشیده و از آنان با واژه‌های ویژه یاد کردند. از این دسته می‌توان به صفت اسکندر مقدونی اشاره کرد که از او با عنوان «اسکندر گجسته» یاد می‌شود

ادامه مطلب: چگونه نقشه ایران به شمایل گربه درآمد؟

معرفی دوره تاریخ تجزیه ایران

موری برتنۀ درختی لانه داشت. آوندی(1) از آن درخت، چونان جویباری از کنار آن لانه می‌گذشت و همواره بر مور، زمزمه می‌کرد.
روزی آن مور، به پی جویی برخاست و با سنگینی خود، روی به پایین نهاد. همراه آوند برفت، تا به ریشه‌های درخت رسید. همراه آن ریشه‌ها، ژرفای زمین را کاوید و با دانش بسیار به لانه بازگشت. او می‌دانست که آوند، آن همه آب و خوراک را چگونه از دل خاک بر می‌گیرد.

ادامه مطلب: معرفی دوره تاریخ تجزیه ایران

انتشار کتاب «پان ترکیسم و وحدت ملی ایران»

در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم میلادی که هم‌زمان با اوج‌گیری تجددخواهی (تجدیدنظرطلبی) غرب‌گرایانه در امپراتوری عثمانی بود، اندیشهٔ پان‌ترکیسم نیز پایه‌ریزی شد. چنان‌که از سال‌های آغازین قرن بیستم میلادی، این اندیشه، راهنمای فکری غالب روشنفکران تجدیدنظر طلب ترک در هر حرکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... در امپراتوری عثمانی و سپس در جمهوری ترکیه گردید.

ادامه مطلب: انتشار کتاب «پان ترکیسم و وحدت ملی ایران»

معرفی کتاب پندهاي شاهنامه

ادامه مطلب: معرفی کتاب پندهاي شاهنامه