معرفی یک کتاب در باره ی « بحران آرتساخ (قراباغ) »

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، بحرانی در قفقاز شکل گرفت که در متن های تاریخی و سیاسی ، « بحران قراباغ ( آرتساخ ) نام گرفت . ایساک یونانسیان ، پژوهشگر معاصر برای نشان دادن چگونگی پدیدارشدن این بحران ، با گردآوری مجموعه ای از مقاله های پژوهشگران ارمنی، کتابی پدید آورده است که با نام « مساله ی آرتساخ (قراباغ ) » از سوی انتشارات هزارکرمان منتشر شده است .

در مقاله های آغازین این کتاب خواننده با تاریخ سرزمین آرتساخ ، از دورانی که بخشی از تمدن امپراتوری اورارتو و پس از آن ساتراپی هخامنشی بود ، آشنا می شود و در ادامه ، از چگونگی شکل گیری این بحران و نقش کشور ترکیه در دامن زدن به این بحران ، که  با سندهای بسیار نشان داده شده است ، آگاهی می یابد .

 

بررسی سیاست ایران در برخورد با این بحران و کوشش های دیپلماتیک ایران برای برقراری آتش بس در آرتساخ و بسته شدن پیمان صلح میان ارمنستان و ترکیه از بخش های خواندنی این کتاب است .