عملیات آژاکس؛ بررسی اسناد CIA درباره کودتای 28 مرداد

 

برگرفته از ایرانبوم

چاپ سوم کتاب "عملیات آژاکس" با ترجمه ابوالقاسم راه‌چمنی و پژوهش سجاد راعی در شمارگان 3200 نسخه از سوی انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران منتشر شد.

عمليات آژاكس

 

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر : کتاب با یادداشتی از ناشر آغاز می‌شود که به زعم خود تلاش کرده کتاب حاضر را که دارای صبغه تاریخی است با مرکزیت موضوع براندازی تبیین و منتشر کند. این کتاب به دو بخش ترجمه و پژوهش تقسیم شده که در بخش ترجمه فصل‌بندی و دسته‌بندی اسناد با توجه به موضوع براندازی صورت گرفته است. در بخش پژوهش نیز محورهایی چون نقش حزب توده و ... با محوریت براندازی نقد و بررسی شده است.

 

این کتاب بررسی اسناد CIA درباره کودتای 28 مرداد را در دو بخش انجام داده است. بخش اول که به مطالب ترجمه‌ای اختصاص یافته شامل پنج فصل است که هر یک شامل زیر مجموعه‌هایی می‌شود.

فصل اول با عنوان "طرح مقدماتی عملیات آژاکس"  به بررسی اقدامات اولیه، توافقات با زاهدی، ارتباط با مجلس، ارتباط با رهبران مذهبی، ارتباط با بازار، حزب توده، برنامه‌های مطبوعاتی و تبلیغاتی، ارتباط با قبایل و چگونگی اجرای روش براندازی شبه‌قانونی می‌پردازد.

فصل دوم با عنوان "طرح اجرایی عملیات آژاکس"  به "طرح عملیاتی" در چهار زیر مجموعه "پشتیبانی مقدماتی از جناح مخالف دولت مصدق"، "نقش شاه به عنوان مرکز ثقل مخالفان"، "توافقات صورت گرفته با زاهدی و سازماندهی عملیات براندازی" و همچنین "برآورد میزان احتمال موفقیت عملیات" می‌پردازد.

فصل سوم با عنوان "گزارش دونالد ویلبر از کودتای 28 مرداد"  به زیر مجموعه‌هایی چون یادداشت مورخ، خلاصه، گامهای آغازین، طراحی نقشه، تأیید و تثبیت طرح عملیات، تصمیمگیری و آغاز فعالیتها، در تنگنا گذاشتن شاه، نخستین تلاش، شکست ظاهری، شاه پیروز است، گزارش لندن و ... می‌پردازد.

فصل چهارم با عنوان "طراحی بعد نظامی عملیات"وفصل پنجم باعنوان "ارزیابی نظامی عملیات" به زیر مجموعه‌‌هایی چون سنجش افراد، اطلاعات نظامی و اصلی برای عملیات براندازی دولت مخالف، طراحی نظامی عملیات مبنای اصلی کودتا، یادداشتی غیررسمی وزارت خارجه انگلیس و در تاریخ بیست و سوم جولای 1953 می‌پردازد.

بخش دوم که به مطالب پژوهشی اختصاص یافته شامل زیر مجموعه‌هایی متعدد است که به برخی از آنها اشاره می‌شود: "نفت یا کمونیسم؟"، "توافق بر سر زاهدی"، "حرکت شاه"، "براندازی شبه قانونی"، "آیت‌الله العظمی بروجردی و کودتا"، "مطبوعات و کودتای 28 مرداد 1332"، "ایالت و عشایر و کودتای 28 مرداد 1332"، "اوباش و کودتای 28 مرداد 1332"، "نظامیان و کودتای 28 مرداد 1332"، "به نام مردم بر ضد مردم"، "چه باید کرد؟" و ...