معرفي كتاب سمر قند

  • پرینت

 

انتشارات سمرقند در آستانه‌ي بيست و سومين نمايشگاه كتاب، چهار كتاب ارزش‌مند، روانه‌ي بازار نشر كرد.
يكم ـ دفتر پنجم تاريخ تجزيه‌ي ايران ـ نوشته دكتر هوشنگ طالع
اين دفتر كه نام آن «تجزيه‌ي سرزمين‌هاي خاوري» است، به تجزيه‌ي افغانستان، تجزيه‌ي مكران و بلوچستان، تجزيه‌ي سيستان و سرانجام به تجزيه‌ي سرزمين‌هاي خوارزم و فرارود، پرداخته است.
در اين كتاب، مي‌توان با متن قرارداد پاريس (جدايي افغانستان از ايران)، حكميت گلداسميد درباره‌ي مكران و بلوچستان و نيز حكميت وي درباره‌ي سيستان و نيز قرارداد گونه‌ي آخال (جدايي سرزمين‌هاي خوارزم و فرارود از ايران) آشنا شد.

دوم ـ گوشه‌هاي پنهان توطئه براي تجزيه‌ي مهاباد ـ نوشته دكتر هوشنگ طالع و پيمان حريقي
سال‌هاي سال، جاي اين اثر پژوهشي درباره‌ي ماهيت راستين جمهوري مهاباد و نيز ماهيت بي‌نقاب رهبران آن، به‌ويژه قاضي محمد، خالي بود.
كتاب‌هاي موجود درباره‌ي اين رخ‌داد كه كم‌تر از سوي پژوهندگان ايراني بدان پرداخته شده است، بيش‌تر نوشته‌ي بيگانگان است كه با كم‌آشنايي به تاريخ و فرهنگ ايران‌زمين و هم‌چنين مسايل ايران، بسيار سطحي نوشته شده‌اند.
كتاب‌هاي نوشته شده از سوي نويسندگان داخلي، بيش‌تر با يك پيش‌داوري و بدون اشاره به منابع و مدارك و شعارگونه و تخيلي نوشته شده‌اند.
در اين ميان، به جرات مي‌توان گفت كه پيش از انتشار كتاب گوشه‌هاي پنهان توطئه براي تجزيه‌ي مهاباد، هيچ نوشتار مستند و دقيقي درباره‌ي اين رخ‌داد مهم تاريخ ايران، وجود نداشت.

سوم ـ پان تركيسم ـ ايران و آذربايجان ـ نوشته‌ي محمدرضا محسني
اين كتاب، پژوهشي است در تاريخ و فرهنگ ايران و آذربايجان و ريشه‌هاي انديشه‌ي واهي و ناراست پان‌تركيسم.
پان‌تركيسم، چيزي جز اوهام و پندار نيست و بازگوكننده‌ي آرزوهاي گويندگان آن است. اوهامي كه تنها برپايه‌ي زور و پيروي از سياست  « زيان كسان از پي سود خويش»، شايد امكان تحقق آن، كه نه در عالم واقع، بلكه در عالم ذهن، امكان‌پذير است.
در گفتار يكم اين كتاب زير عنوان «پان تركيسم چيست؟» آمده است: « با بررسي مدارك و اسناد هم پيوند با آذربايجان، تاكنون هيچ نشانه‌اي مبني بر ترك زبان يا ترك نژاد بودن مردمان آذربايجان به دست نيامده است. حتا اين پرسمان، پس از ورود اعراب به ايران نيز صدق مي‌كند. چرا كه تا پيش از دوره‌ي صفويه، حتا يك بند نوشته به زبان تركي بر روي گل، سنگ، پوست يا غيره در آذربايجان بدست نيامده است. در حالي كه سراسر منابع پيش و پس از اسلام، اعم از نوشته‌هاي تاريخ‌نگاران يوناني، رومي، عرب و ايراني، هم‌چنين سنگ‌نبشته‌ها، سازه‌هاي باستاني و حتا پژوهش‌هاي ژنتيكي و آثار پژوهشي درون‌مرزي و برون‌مرزي، نشان از يگانگي و هم‌ريشه بودن مردم آذربايجان با ديگر مردمان ايراني‌تبار دارد.

چهارم ـ ناسيوناليسم ايراني ـ دكتر هوشنگ طالع
در اين نوشتار، به ريشه‌هاي ناسيوناليسم ايراني پرداخته شده است كه نخستين نشاني‌هاي نوشتاري آن به چندين هزار سال پيش‌ مي‌رسد، در حالي كه انديشه‌ي ناسيوناليسم در اروپا، كه پيوند ناگسستني با وجود «ملت» دارد، انديشه‌اي است  نو كه مربوط به قرن هژدهم ميلادي است.
در اين نوشتار، ريشه‌هاي ناسيوناليسم اروپايي، در كشورهاي انگلستان، فرانسه و آلمان، مورد بررسي قرار گرفته و سپس به ريشه‌هاي ناسيوناليسم ايراني، بن‌مايه‌هاي ناسيوناليسم ايراني، جهان‌بيني ايراني و سرانجام به «پان ايرانيسم» به عنوان تظاهر ناسيوناليسم ايراني در هنگام تجزيه و وحدت، اشاره‌هاي دقيق شده است.
هم‌چنين در اين نوشتار به گونه گسترده، ناسيوناليسم تاريخي و اجتماعي، مورد بحث قرار گرفته است.

كتاب تربيت ديني در آيينه‌ي شاهنامه نوشته علي‌محمد آقاعليخاني
اين كتاب از معدود كتاب‌هايي است كه به تحليل محتواي شاهنامه پرداخته است. اين كتاب در پنج بخش جداگانه به شرح زير ضمن معرفي كلي فردوسي و كار سترگ او، تلاش كرده است كه با نگاهي از منظر فلسفه و بنيان‌هاي تربيتي، موضوع آموزش و پرورش انسان را از ديدگاه شاهنامه كه نمايه فرهنگ ديرين ايران زمين است، در بعد تربيت ديني از دل اشعار و داستان‌هاي شاهنامه بر كشيده و دسته‌بندي كند.
بخش نخست كتاب در برگيرنده موضوعات كلي هم‌چون پيش‌گفتار، فردوسي كيست؟ شاهنامه چيست؟ شاهنامه را چه اندازه مي‌شناسيم، بازخواني نقش و اهميت كار بزرگ فردوسي، شاهنامه در نگرش ايرانيان و... است. بخش دوم به تربيت، ابعاد تربيت انسان در آيينه‌ي ديدگاه‌ها، ماهيت تربيت حقيقي، تربيت و فرهنگ در ايران و...  پرداخته است. بخش سوم كتاب موضوع تربيت ديني، مفهوم آن در ديدگاه‌ها، بستگي تربيت و تربيت ديني و...  را به بحث گذاشته است. در بخش چهارم انسان نمونه‌ي شاهنامه به صورت كوتاه معرفي شده و از آن‌جا كه هدف بنيادي كتاب ارايه يك تصوير روشن از انسان كامل يا الگوي ايراني يك انسان شايسته است كوتاه سخني از كارهاي پيشين انجام شده در زمينه شاهنامه در باب تربيت با عنوان گذري بر نگاه‌هاي تربيتي شاهنامه آمده است و بخش پنجم نيز ضمن ارايه دسته‌بندي‌هاي استخراج شده از محتواي تربيتي شاهنامه آن دسته از شعرهايي را كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم خواننده را به دين و آموزه‌هاي ديني توجه مي‌دهند آمده است و در پايان نيز چند پيشنهاد براي تداوم پژوهش‌هاي تربيتي براي استخراج محتواي شاهنامه ارايه شده است.
با توجه به لزوم درك هوشمندانه شرايط زمان و به پشتوانه پيشينه غني و پرافتخار  فرهنگي، طبيعي و  انساني ايران‌زمين و لزوم حفظ هويت ملي و گسترش حس تعلق مردم و به ويژه جوانان به سرزمين ايران و دغدغه ارجاع به الگو‌هاي بيگانه، نويسنده بر آن است كه توجه به تاريخ و بازخواني فرهنگ و مكنونات فرهنگي، به عنوان نسخه‌اي قابل اجرا و كارآمد، به ماندگاري فرهنگ كمك می‌نمايد. يكي از مهم‌ترين ابزار تهاجم فرهنگي، كم‌توجهي به فرهنگ خودي از سوي گردانندگان كشورهايي است كه با وجود برخورداري از غناي فرهنگي، از آن غافل‌اند.
براي تهيه كتاب‌هاي بالا به كتاب‌سراي بلخ مراجعه فرماييد.
نشاني: بلوار كشاورز ـ خيابان جلاليه ـ تلفن 88951312