شاخه‌های شاداب آیین‌های ایرانی در فرا رود

فرهنگی که ژرف و ریشه‌دار باشد, در برابر تندبادهای زمانه پایداری می‌کند و حتا اگر شاخ و برگش را جدا کنند, باز به حیات خود ادامه می‌دهد ؛ دوباره شاخه و برگ و میوه می‌دهد و سرسبزی پیشین خود را باز می‌یابد. از همین رو است که فرهنگ ایرانی در سرزمین‌هایی که فراتر از یک سده پیش با نیرنگ و زور استعمارگران روس و انگلیس از پیکر ایران جدا شدند, هنوز زنده و پویا است .

ادامه مطلب: شاخه‌های شاداب آیین‌های ایرانی در فرا رود

جشنهای گلها

جشن لاله در دامنه کوه‌های ناحیه فرغانه برگزار می‌شود و توسط اشخاص برگزیده با نام «لاله‌چیان» هدایت می‌گردیده است. «لاله‌چی» با دوستان خود مشورت می‌کرد که جشن در چه وقت و کجا برگزار شود، آنگاه به مردم ابلاغ می‌کرد. پیش از برگزاری جشن لاله، لاله‌چی همراه با دوستانش شاخه درخت زیبایی را بریده و آن را با لاله آرایش می‌کرد.

ادامه مطلب: جشنهای گلها

جشن اسفندگان

واژه ی اسفند که اوستایی آن سپنتا آرمییتی است از سه بخش ((سپنته))spanta به صورت مونث به معنی پاک و نا آلوده (مقدس) و ((ارم ))aram به معنی درست و به جا و((متی))mati از ریشه ی مصدری (من)man اندیشیدن می باشد.....

ادامه مطلب: جشن اسفندگان