2خاطره نوروزی

 درست سي سال پيش بود که ايام نوروزي 1346 را همراه خانواده در کرانه هاي مديترانه در جنوب ترکيه گذراندم و از ديدن آثار زيباي يوناني و رومي و بازمانده هايي از عصر هخامنشي لذت ها بردم...

سفره ي نوروزي

ايرانيان به سنت كهن ، در آغاز نو شدن سال، سفره ي نوروزي مي گسترانند. سفره‏ ي نوروزي ايرانيان، همه ي نمادهاي آفرينش استومند ( مادي ) را در بر دارد. امروزه مفاهيم اصلي آن با گذشت هزاره ها از دست رفته اند؛ اما نمادها همچنان پا بر جا مانده اند.