پژوهش‌های معاصران در زبان آذربایجان

از ابتدای قرن چهاردهم هجری شمسی یعنی در مدت شصت و اند سال اخیر راجع به زبان آذربایجان پژوهش‌هایی از طرف نویسندگان ایرانی و ایران‌شناسان انجام گرفته ]است[... ین پژوهش‌ها یا بحث و بررسی تک موضوعی Monographie است و تنها در مورد زبان آذربایجان صورت پذیرفته، یا چند موضوعی Polygraphie و در کنار مباحث تاریخی یا فرهنگی و ادبی و مدنی، بحثی نیز از این زبان انجام گرفته است.

ادامه مطلب: پژوهش‌های معاصران در زبان آذربایجان

گویش کرینگان (تاتی)

به سال هزار و سیصد و بیست و هشت خورشیدی، پس از پایان رسانیدن دوره‌ی دانشکده‌ی افسری وظیفه هنگامی که در لشگر سه‌ی آذربایگان (تبریز) مشغول خدمت بودم، در آذرماه آن سال برای گردانی که نویسنده نیز جزو افسران آن بود، ماموریت مرزی پیش آمد و همان سال به سوی محل ماموریت که کرانه‌های جنوبی رودخانه‌ی ارس (از سیه رود تا پل خدا آفرین) بود رهسپار گشتیم.

ادامه مطلب: گویش کرینگان (تاتی)

زبان آذربایجان - دکتر منوچهر مرتضوی

سرزمین آذربایجان از روزگاردیرین دستخوش پیش‌آمدهای کمرشکن و آماج تیر حوادث بوده ولی هیچ یک از این پیش آمدها و حوادث به اندازه تغییر زبان ایرانی این سرزمین و غلبه بیگانگان بر زبان آذری تاثیرانگیز و پراهمیت نبوده است.

ادامه مطلب: زبان آذربایجان - دکتر منوچهر مرتضوی

نگاه تاریخی به واژه‌های باستانی فرهنگ جغرافیای آذربایجان

«آستمال». از روستاهای کهن و باستانی دزمار شرقی 45 کیلومتری شمال غرب و رزقان و 120 کیلومتری شمال تبریز در میان کوه‌های سر به آسمان کشیده و پوشیده از جنگل سرسبز قراجه‌داغ قرار دارد. کلمه آستمال از واژگان باستان و قدیم فرهنگ جغرافیای قراجه‌داغ ایران زمین است.

ادامه مطلب: نگاه تاریخی به واژه‌های باستانی فرهنگ جغرافیای آذربایجان

بررسی روند جایگزینی زبان آذری کنونی به جای «‌‌آذری مادی»

تو همایون مهد زرتشتی و، فرزندان تو
پور ایرانند و پاک آیین نژاد، آریان
اختلاف لهجه، ملیت نزاید بهر کس
ملتی با یک زبان، کمتر به یاد آرد زمان
گر بدین منطق تو را گفتند، ایرانی نه‌ای
صبح را خوانند شام و، آسمان را ریسمان

محمدحسین بهجت تبریزی
(شهریار)

ادامه مطلب: بررسی روند جایگزینی زبان آذری کنونی به جای «‌‌آذری مادی»

هرجا كرد است،آنجا ايران است

در تاریخ کهن ایران زمین، کردستان با توجه به پیشینه غنی تاریخی فرهنگی ، بخشی پر اهمیت و انکارناپذیر از تاریخ کهن 8000 ساله سرزمین ایران ویج را تشکیل داده است. در این میان شکل گیری و استقرار حکومت نیمه مستقل اقلیم کردستان در شمال عراق از دیدگاه ژئو پلتیک وسیاست های راهبردی بلند مدت منطقه ای از اهمیت بسیاری برای ایرانیان برخوردار است چرا که همجواری ایران با برادران هم خون ایرانیان به جای دشمنان غیر ایرانی، همچون گذشته های دور تاریخی، تعاملی دوسویه را می تواند رقم زند.

ادامه مطلب: هرجا كرد است،آنجا ايران است

آذربایجان و دین و زبان آن

یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم علوم اجتماعی هویت است. شناخت دقیق این مفهوم در پویایی جامعه نقش اساسی دارد. از این جهت شناخت عناصر سازنده آن اهمیت می‌یابد. عناصر هویت ساز یک جامعه انسانی و قومیت را، نژاد و فرهنگ (در معنی عام) آن قوم تشکیل می‌‌دهند. و هر قدر این مشترکات عمیق‌تر باشد پایایی آن جامعه بیشتر خواهد بود.

ادامه مطلب: آذربایجان و دین و زبان آن

پیشینه، زبان و فرهنگ آذربایجان از زبان خودی و بیگانه

سرزمین آذربایجان از دیرباز حوادثی تلخ و شیرین فراروی تاریخ خود داشته است. گاه حمله‎ی مغول را خنثی کرده و زمانی ایلغار عثمانیان را، روزگاری هجوم روس‎های تزاری را از سر گذرانده، و روزی دیگر با همت والای مردم غیرتمند و غیورش نهضت مشروطیت را پدید آورده و زمانی نیز به نیرنگ کج‎اندیشان گرفتار آمده، اما در این فراز و فرود همیشه استوار و سرافراز از موج خیز حوادث با افتخار و احتشام سربرآورده است.

ادامه مطلب: پیشینه، زبان و فرهنگ آذربایجان از زبان خودی و بیگانه

زبان آذربایجان - محمدرضا شعار

نویسندگان منصف و ارباب تحقیق را متفقا عقیده بر این است که زبان فعلی آذربایجان یک زبان عارضی بوده و در نتیجه حملات و زجر و فشارهای تسلط اقوام ترکی زبان به اهالی این قسمت از ایـران تحمیل و مثل زبان مادری ملکه شده است.

ادامه مطلب: زبان آذربایجان - محمدرضا شعار