فـرهنگ ملـي

مردمان  در درازاي زندگي اجتماعي، با گزينش‎هايي از فرآيند خلاقيت‎هاي فردي، مجموعه‎اي را پي ريزي مي‎كنند كه، «فرهنگ» نام دارد. جمعيت‎، هم‎‏چنان كه ويژگي‎هاي زيستي خود را از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‎كند، «فرهنگ» را چونان يادماني اجتماعي، از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‎سازد.....

ادامه مطلب: فـرهنگ ملـي

پيدايي ناسيوناليسم ايـران

ناسيوناليسم ايـران، عبارت است از مكتب اصالت منافع و مصالح ملي. يعني مكتبِ برتري منافع و مصالح ملي بر منافع و مصالح فردي. در مكتب ناسيوناليسم ايـران، فرد با حفظ همه‌ي ويـژگي‌هاي خود، مـانند شخصيت‌، مـوقع و مـوضع اجتماعي، حقوق انساني و ...، منافع و مصالح ملي را برتر از منافع و مصالح شخصي خود  مي‌شناسد و حتا آماده است تا در صورتي كه با فدا كردن خود، بتواند منافع و مصالح ملي را از گزند حوادث دور نگاه دارد، دست به اين كار بزند....

ادامه مطلب: پيدايي ناسيوناليسم ايـران

فیزیک جدید و فلسفه ایران باستان (پروفسور حسابی)

یافته‏ های فیزیک جدید ، در سی‏سال اخیر ،تاثیر ژرفی بر عقاید فلسفی مربوط به مسائل طبیعی ، داشته است .
کشف پاریزه‏های (ذرات) اصلی‏تشکیل‏دهنده اتم ، و هسته‏آن ، و قوانین مربوط به حرکات آن‏ها ، مسائل جدیدی را ، به میان می‏آورد .
و نسبت به پنداری که ، از جهان داریم ، نظرات نوینی را ، وارد می‏کند .....

ادامه مطلب: فیزیک جدید و فلسفه ایران باستان (پروفسور حسابی)

آبشخورعرفان و تصوف درايران

براي نياکان ماآسمان پرستاره باخوروماهش هميشه رازآلودوستايش برانگيزبوده ونخستين دينشان نيزبا ستايش مهرکه نماد مينوي خوراست وآناهيتا که فرمانرواي آبهاست پا مي‌گيرد زيراخورشيد وآب وخاک رامايه زندگي ميدانسته اند وازآنجا که براي هرکيش وآييني پيروانش مراسم ومناسکي راپديدميآورند تابا شکوه هرچه بيشتري برگزار کنند.....

ادامه مطلب: آبشخورعرفان و تصوف درايران