نامه شادروان دکتر محمود افشار به انجمن ادبی کابل (سال 1311 خورشیدی) ایران‌ و افغانستان‌

یک‌ روح در دو بدن: ‌باور بفرمائید که‌ اینجانب‌ افغانستان‌ را تقریباً به‌ اندازه‌ ایران‌ دوست‌ می‌دارم‌ و معتقدم‌ که‌ ایرانی‌ و افغانی‌ هرچند سیاستاً‌ تشکیل‌ دو دولت‌مستقل‌ می‌دهیم‌ ولی‌ در حقیقت‌ یک‌ ملتیم‌ در قالب‌ دو مملکت‌ و یک‌ روحیم‌ در دو بدن‌. همانطور که‌ شما در مراسله‌ خود اشاره‌ کرده‌اید «بالاخص‌ در حالی‌ که‌ شرکت‌ نژاد و زبان‌ وتاریخ‌ ادبی‌ افغانستان‌ و فارس‌ را بهم‌ آمیخته‌، امروزه‌ حساسین‌ مملکتین‌ باید معنا دست‌بدست‌ هم‌ داده‌ و برای‌ پیش‌ بردن‌ زبان‌ فارسی‌ در ممالک‌ آسیای‌ وسطی‌ سعی‌ ورزند».

ادامه مطلب: نامه شادروان دکتر محمود افشار به انجمن ادبی کابل (سال 1311 خورشیدی) ایران‌ و افغانستان‌

قلمرو زبان‌ فارسی‌ افغانستان‌ ـ ایران‌ ـ تاجیکستان‌

هر مرد سیاسی‌ «ایده‌آل» یا آرزوهائی‌ دارد. یکی‌ از مهمترین‌ آرزوهای‌ سیاسی‌ من‌ هم‌پس‌ از حفظ تمامیت‌ ایران‌ مستقل‌ امروز این‌ است‌ که‌ در قلمرو زبان‌ فارسی‌ همیشه‌ یگانگی‌ و حسن‌ تفاهم‌ حکم‌ فرما باشد. قلمرو زبان‌ فارسی‌ کجاست‌ و خود زبان‌ فارسی‌ چیست‌ که‌ من‌این‌ قدر دلباخته‌ این‌ و پای‌ بند آنم‌؟...

ادامه مطلب: قلمرو زبان‌ فارسی‌ افغانستان‌ ـ ایران‌ ـ تاجیکستان‌

قفقاز و سرایندگان شعر پارسی در قفقاز - بخش سوم

                             تنديس خاقاني شرواني
                                                                               تندیس خاقانی شروانی

 

ادامه مطلب: قفقاز و سرایندگان شعر پارسی در قفقاز - بخش سوم

قفقاز و سرایندگان شعر پارسی در قفقاز - بخش دوم

باکو یا بادکوبه٬ کرسی آذربایجان (آران) بر ساحل غربی دریای مازندران قرار دارد. باکوی بزرگ مشتمل بر شبه جزیره آبشوران است که دارای 15 درصد منابع نفتی جهان می باشد٬ و دارای بندرگاهی بزرگ و موسسات عدیده فرهنگی است. نامش در مآخذ اسلامی به صورت باکویه٬ با کوه نیز ضبط شده است.

ادامه مطلب: قفقاز و سرایندگان شعر پارسی در قفقاز - بخش دوم

تاشقورقان مرز ایران و توران

در فلات پامیر، بام جهان تاجیکان1 و در دامنه‌های جنوبی کوه مشتاق2، دشتی سبز و بیکران گسترده است و این سبزه‌زار مخملین، شهری کوچک و صمیمی را به نام « تاشقورقان» در آغوش دارد که در آن و در کوه‌ها و مرغزاران پیرامون آن، عشایر فارسی زبان تاجیک زندگی می‌کنند که خود را نه عشایر، که « سرکوهی» می‌نامند. تاشقورقان یکی از شهرهای ایالت شین‌جیان ( ایالت خود مختار باختر چین) است و عشایر تاجیک این سامان نیز جزو ملیت‌های چین به شمار می‌آیند.

ادامه مطلب: تاشقورقان مرز ایران و توران

نظم و نثر پارسی دراران و شروان

صاحب این قلم را داعیه پژوهشی نو نیست و آن چه نگاشته آمده، فراتر از بازخوانی متون اندیشه سازان این سامان نمی باشد، چرا که: سخن هر چه گویی، همه گفته‌اند. اما انگیزه یی که به پدیداری این نوشتار انجامید, دغدغه‌ای است که در دل تپنده هر باشنده‌ی ایرانی می‌باشد و آن فزاینده ساختن پیوستگی و همبستگی در سراسر حوزه زبان پارسی و تمدن ایرانی است. و همانا بر این باورم که سخن پیرامون این حوزه تمدنی

ادامه مطلب: نظم و نثر پارسی دراران و شروان

آرانی خواهر زبان آذری

دکتر یحیی ذکاء
در قفقاز، در سرزمین آران و شروان که امروزه به اشتباه «جمهوری آذربایجان» نامیده می‎شود، از گروه زبان‎های ایرانی، سه زبان: کردی، تالشی، تاتی رواج دارد...

ادامه مطلب: آرانی خواهر زبان آذری