آل خلیفه گرفتار میان آل سعود و آزادی خواهی مردمی - پیروزی این انقلاب تردید ناپذیر است

دیپلماسی ایرانی: بیش از یکسال از ورود نیروهای سعودی به بحرین می گذرد. برغم بکارگیری خشونت مفرط در برخورد با معترضان ، اراده مردم بپاخاسته علیه اقلیت حاکم و نیروهای اشغالگر شکست ناپذیر بنظر می رسد. در کلکسیون خیزش های عربی ،انقلاب بحرین را باید یک خیزش اصیل مردمی و واجد همه شرایط یک انقلاب دانست. این نظر صرفا مبتی بر احساسات همدلانه ما ایرانی ها با مردم بحرین نیست بلکه مبتی بر معیارهایی است که در این یادداشت بدان اشاره می شود.

ادامه مطلب: آل خلیفه گرفتار میان آل سعود و آزادی خواهی مردمی - پیروزی این انقلاب تردید ناپذیر است

جغرافیای تاریخی ارّان

ایران در طول تاریخ، همواره در معرض هجوم و توطئه‏های دشمنان‏ قرار داشته است. افزایش سطح آگاهی‏های سیاسی و تاریخی مردم‏ (به خصوص نسل جوان)، به‏طور قطع می‏تواند در بی اثر کردن این‏ توطئه‏ها نقش بسزایی داشته باشد. در صفحه‏های 36 و 37 «کتاب‏ تاریخ معاصر» تحت عنوان «بیشتر بدانید»، به یکی از این توطئه‏ها (در مورد آذربایجان) اشاره شده است. بر خود وظیفه دانستم، برای روشن‏ شدن بهتر اذهان، چند نکته‏ی دیگر را با توجه به اسناد و مدارک تاریخی‏ بر آن مطلب اضافه کنم.

ادامه مطلب: جغرافیای تاریخی ارّان

تیسفون، دل ایرانشهر

تیسفون (طیسفون)، ویرانه‌های پایتخت زمستانی اشکانیان و ساسانیان است، واقع در مشرق عراق، در حدود 35کیلومتری جنوب شرقی بغداد و در کرانه چپ رود دجله که همراه با شش شهر کهن همجوار به نامهای وه اردشیر (بَهُرَسیر)، اَسفابور (اَسْبَانْبُر، اسفانِبْر/ اسپانَبْر)، وِه جندیو خُسْره (وِه آنتیوخ خسرو / رومگان رُومیه)، بلاشاباد / بلاشگرد (ساباط)، نونیافاذ و درزنیدان/درزیجان، مداین نامیده می‌شود.

ادامه مطلب: تیسفون، دل ایرانشهر

ادبیات در بلخ

بلخ یکی از مراکز مهم تاریخی و فرهنگی ایران بوده است. از این شهر که به بلخ بامی (بامیک) و بلخ شایگان نیز نامبردار بوده، در منابع تاریخی و ادبی با صفات و القاب دیگر همچون گُزین، غَرّاء، حَسناء، بَهیّه، دارالفقاهه، ‌دارالاجتهاد، قبه الاسلام وجز آنها نیز یاد شده است.

ادامه مطلب: ادبیات در بلخ

محمدجان شکوری‌بخارایی- تاجیکستان بدون ایران نمی‌تواند زیست کند

«سبب اساسی سخت جانی زبان فارسی تاجیکی، شاید این است که ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد و در طول عصرها، از معنویت عالی، تاب و توانی یافته است. نیروی بزرگی که حیات معنوی خلق از قدیم جمع می‌آورد، به فرهنگ و زبان ملی استواری خاصی عطا کرد و قابلیتی داد که در برابر بسیاری آفت‌ها و فاجعه‌های تاریخ تاب بیاورد.»

ادامه مطلب: محمدجان شکوری‌بخارایی- تاجیکستان بدون ایران نمی‌تواند زیست کند

بر پایۀ قوانین هنوز بحرین، یکی از استانهای ایران است

در سال 1336 خورشیدی، بحرین همراه با دیگر جزیره‌های ایران در خلیج‌فارس به عنوان یکی از استانهای ایران، اعلام شد. در آن سال، ایران دارای 13 استان بود که با تشکیل استان بحرین، شمار آنها، به 14 استان رسد.

ادامه مطلب: بر پایۀ قوانین هنوز بحرین، یکی از استانهای ایران است

میراث فارسی در تامیل نادو

                             

 تاج محل

دکتر علی دهگاهی

مَدْرَس ـ یا به قول هندیها چنّای ـ از شهرهای مهم و پرجمعیت هند در ساحل اقیانوس هند واقع شده است. 31 شهریور 1390 موقعیتی فراهم شد که از این شهر دیدار کنم. ایالت تامیل نادو از مهمترین ایالتهای هند به لحاظ علمی و اقتصادی است. دانشگاه مدرس در کنار دانشگاههای بمبئی و کلکته، یکی از قدیمی‌ترین دانشگاههای هند است که انگلیسی‌ها در سال 1857م تأسیس کردند

ادامه مطلب: میراث فارسی در تامیل نادو

سرود ملی پاکستان به زبان فارسی

زمانی که پاکستان مستقل شد سرود ملی نداشت و از این رو در هنگام اهتزاز پرچم، فریاد "پاکستان زنده‌باد آزادی پاینده‌باد" را سر می‌دادند.

ادامه مطلب: سرود ملی پاکستان به زبان فارسی