« پان تركيسم و وحدت ملي ایران »

تاريخ واقعي تركان، از آغاز تا پايان،‌ با فراز و فرودهايي كه طي قرون داشته‌اند، بسيار روشن است. ابهامي هم درباره‌ي خاستگاه‌ي آنان و جغرافياي تاريخي گسترش نژاد ترك و علت‌هاي ترك‌زبان شدن گروه‌هايي از مردمان در اين‌جا و آن‌جاوجود ندارد.......

ادامه مطلب: « پان تركيسم و وحدت ملي ایران »

بخش نخست آذربايجان در سال‎هاي 1325 ـ 1324

در اوايل سال 1324، هنگامي كه جنگ جهاني دوم با پيروزي متفقين به پايان رسيد ، روس‌هاي اشغال‌گر چهره خود را عوض كردند و آن همه نرمش و چهره مثبتي كه در سال‌هاي اول اشغال به نمايش گذارده بودند ، به خشونت و زشت‌كاري تبديل شد.....

ادامه مطلب: بخش نخست آذربايجان در سال‎هاي 1325 ـ 1324

نام آذربايجان بر اران از پژوهشكده تاريخ و فرهنگ ايران زمين

ما تاكنون ندانسته‌ايم كه برادران آراني ما كه حكومت آزادي براي سرزمين خود برپا كرده و مي‌خواستند نامي نيز بر آنجا بگذارند براي چه نام تاريخي و كهن خود را كنار نهاده، دست يغما به سوي آذربايگان دراز كردند؟! و چه سودي را از اين كار شگفت خود اميدوار بودند؟!

ادامه مطلب: نام آذربايجان بر اران از پژوهشكده تاريخ و فرهنگ ايران زمين

تاجک و افغاني و ايراني چرا؟...

نشست مهرگان  روز چهارشنبه 5 بهمن ماه 1390 از نشستهاي ويژه بود و دليل آن حضور ياراني از تبار هم ميهنان شمالي ايران و از كشور برادر تاجيكستان بود.

ادامه مطلب: تاجک و افغاني و ايراني چرا؟...

افغانستان : زخم ديروز ، درد امروز

افغانستان را ميتوان با نيروي نظامي اشغال کرد . اما تاريخ نشان داده است که اين سرزمين را نميتوان به بند کشيد و در زنجيرهاي اسارت نگاه داشت ...

ادامه مطلب: افغانستان : زخم ديروز ، درد امروز

از هلال خضیب تا حکومت عراق و شام - از خلافت «بغداد» و «اسلام بول» تا خلافت اسلامی

دولت بریتانیا برای پیروزی بر عثمانی در جنگ نخست جهانی، نیازمند متحدانی بود. از این رو، برپایه‌ی توافق نامه «شریف حسین ـ مک ماهون» در برابر یاری شریف مکه علیه امپراتوری عثمانی، وعده‌ی یک کشور پادشاهی بزرگ را به وی داده بود. سرزمینی که انگلیس‌ها به شریف حسین وعده داده بودند، سوریه بزرگ (سوریه + لبنان = شام) و عراق کنونی و کرانه‌ی غربی رود اردن را دربر می‌گرفت.

 

ادامه مطلب: از هلال خضیب تا حکومت عراق و شام - از خلافت «بغداد» و «اسلام بول» تا خلافت اسلامی