درباره‌ی ما

بنیاد فلات ایران، بنیادی است مردم نهاد، فراحزبی و به هیچ حزب، دسته و سازمانی بستگی ندارد.
بنیاد فلات ایران یک بنیاد فرهنگی است برای نزدیکی هرچه بیش‌تر همه‌ی مردمان ایرانی تبار و همه‌ی سرزمین‌های ایرانی‌نشین .
بنیاد فلات ایران بر این باور است که :
رمز ماندگاری و بالندگی ایران بزرگ، فرهنگ غنی و رخشای آن است. آن را بیش ازپیش پربار و پویا سازیم.
زبان فارسی، روان ملت ماست. آن را درون مرزها حمایت کنیم و در بیرون از مرزها گسترش دهیم.
همه‌ی زبان‌ها و نیم‌زبان‌های ایرانی مورد حمایت و صیانت بنیاد فلات ایران می‌باشند.
نوروز نمادی از فرهنگ ایران بزرگ است . آن را گسترش داده و غنی‌تر سازیم.
اتحادیه‌ی کشورهای حوزه‌ی نوروز، نمادی از ایران بزرگ است.
کوشش برای حفظ و گسترش اتحاد سه کشور فارسی‌ زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان.
شناخت جمهوری‌ خود ‌‌‌مختار اوستی به عنوان یک واحد فارسی زبان.
کوشش در راه گسترش زبان فارسی در شبه قاره هند.
تشویق کشور پاکستان برای پیوستن به جرگه‌ی کشور های فارسی زبان.
ایجاد فرهنگستان مشترک فارسی زبانان.
گردآوری و تصحیح و انتشار متون خطی فارسی موجود در جهان. هم‌چنین حمایت از برگردان آثار نوشتاری ایرانیان از زبان های دیگر به فارسی.
ایجاد سازمان مشترک برای حفظ , پژوهش و شناساندن یادمان های فرهنگی مردمان فلات ایران.
ژرف‌تر کردن پیوند‌های فرهنگی بامردمان سرزمین قفقاز.
ژرف‌تر کردن پیوندهای فرهنگی بامردمان سرزمین‌های خوارزم و فرارود ( آسیای میانه )
ژرف‌تر کردن پیوندهای فرهنگی با مردمان سرزمین اویغورستان.
ژرف‌تر کردن پیوندهای فرهنگی بامردم بحرین ( جزیره و کرانه ).
ژرف‌تر کردن پیوند‌های فرهنگی باهم‌تباران کرد در سرتاسر جهان.
فراهم سازی زمینه‌های ارتباط هرچه بیش‌تر میان کوشندگان راه فرهنگ و تاریخ فلات ایران.
یاری‌رسانی به افراد و گروه‌هایی که برای پاسبانی و پاسداری از زبان، ادب، هنر و دیگر جنبه‌های فرهنگ فلات ایران، تلاش می‌کنند.
کوشش برای شناساندن هرچه بیشتر پیوندهای خرده فرهنگ ها در حوزه‌ی فلات ایران.