بانوی نجوم ایران

 

البته این علاقه آنقدر قوی و پایدار بود که پس از جدایی از دانشگاه و دانشجویانش هنوز هم مادرانه خاطرات روزهای حضور در کلاس درس را مرور می‌کرد و با وجودی که در سال ۱۳۵۸ بازنشسته شده بود، اما علاقه‌اش به علم و دانش سبب شد تا وصیتنامه‌ای تنظیم کند و منزل مسکونی خود را پس از مرگ به ارامنه جلفا و دانشجویانی که محل اسکان مناسبی ندارند، ببخشد.

آلینوش طریان از بزرگانی بود که علم کشور بخصوص حوزه فیزیک و نجوم هیچ‌گاه فراموشش نخواهد کرد. او که برای نخستین‌بار درس‌های فیزیک خورشیدی و اخترفیزیک را ارائه داد، پایه‌گذاری نخستین رصدخانه فیزیک خورشیدی و پایه‌گذاری نخستین تلسکوپ خورشیدی را در کارنامه پربارش برای همیشه ثبت کرد.