در روح و جان محمد نوری مهر میهن موج می‌زد

ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بد گُهران !
ای عشق سوزان، ای شیرین‌ترین رویای من تو بمان ، در دل و جان !
ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان، جور زمان!
ای مهر رخشان، ای روشن گر دنیای من، به جهان، تو بمان !

Register to read more...

ریشه در خاک - سروده‌ی فریدون مشیری

تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی کرد
و اشک من ترا بدرود خواهد گفت.
نگاهت تلخ و افسرده است.
دلت را خار خار نا امیدی سخت آزرده است.
غم این نابسامانی همه توش وتوانت را زتن برده است.

Register to read more...

به مناسبت آزادی خرمشهر - ادیب برومند

بسی خوانده ای وصف گندآوران                                که بردندگوی از سرسروران

به پیکار دشمن فشردند پای                                      تبه ساخته دستبرد سران

کنون بشنوازفتح خونینه شهر                                که یکچند تازید دشمن برآن

Register to read more...

بزرگداشت مقام فردوسی

استاد ادیب برومند ، شاعر ملی ایران به مناسبت بزرگداشت مقام فردوسی “شعرواره‌ای” سروده اند؛ این اثر ضمن بزرگداشت مقام شامخ فردوسی ، سرمشقی برای علاقه مندان به شعر نو نیزمی باشد. امیدواریم با نشر این اثر گامی کوچک  در جهت اشاعه هنرواشعار میهنی این شاعرملی  برداشته باشیم.

Register to read more...

به‌پیشگاه فردوسی

الا ای سخن‌سنج بیداربخت / که بردی به فردوس جاوید رخت
تو بالیده در عهد سامانیان / سگالیده در کار ایرانیان

Register to read more...

ارغوان - سروده‌ی هوشنگ ابتهاج

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من
آسمان تو چه رنگ است امروز؟
آفتابی ست هوا؟

Register to read more...

وطن یعنی چه؟ - علیرضا شجاع‌پور

وطن یعنی چه، یعنی دشت صحرا؟
                                                      وطن یعنی چه، یعنی رود دریـــــــا؟
وطن یعنی چه، یعنی باغ، بیشـــــه؟
                                                       وطن یعنی چه، یعنی کشت، ریشــه؟

Register to read more...

شعر وطنی 6 - آرمان عشقی از زبان زرتشت در « رستاخیر شهریاران ایران »

زرتشت ! ایران خراب است، حیف ای روان پاک زرتشت، این کشتی در گرداب است

حیف از این آب و خاک زرتشت

Register to read more...

شعر درباره ایران 7 - سرو آزاد

امشب همه غم‌های عالم را خبر کن!

بشنین و با من گریه سر کن،

                            گریه سر کن

ای جنگل، ای انبوه اندوهان دیرین!

ای چون دل من، ای خموش گریه آگین!

Register to read more...

شعر درباره ایران زمین 9 - راه رهایی ....

هلا ای وطن شادی ات کم مباد

به سیمای آزادی ات غم مباد

جهان دل افسرده را جان تویی

 چوجانم نباشد، جهانم مباد

Register to read more...

More Articles...

  1. شعر درباره ایران زمین 10 - ترانه سرود آذربایجان
  2. بحرین را زپنجه دشمن برون کشید
  3. من ترا بار دگر می‌سازم – سرودۀ بانو هما ارژنگی
  4. شعرهای دوران کودکی
  5. خانۀ قدیمی سرودۀ حسین احمدی
  6. جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی
  7. شعر درباره ایران زمین 8 - من زنده ام ای وطن در پناه تو !
  8. آسیب‌شناسی زبان فارسی 2
  9. بحرین - سرودۀ بانو هما ارژنگی
  10. سعدی و دوره کودکی