پر شرر شد(ملک الشعرای بهار)

عمر حقیقت به سر شد
عهد و وفا بی ثمر شد
نالهٔ عاشق، ناز معشوق
هر دو دروغ و بی‌اثر شد

Register to read more...

یه شب مهتاب(احمد زیدآبادی)

یه شب مهتاب(احمد زیدآبادی)

Register to read more...

دوباره می سازمت وطن(سیمین بهبهانی)

دوباره می‌سازمت وطن!
اگر چه با خشت جان خویش
ستون به سقف تو می زنم،
اگر چه با استخوان خویش
دوباره می بویم از تو گُل،

Register to read more...

جشن چهار شنبه سوری(سروده‌ی بانو هما ارژنگی)

جشن آتش- جشن شادی- جشن نور                                 گاهِ آتش بازی و شامِ سرور
آتشِ زرتشت و نور ایزدی                                              پرتوی از بارگاهِ سرمدی

Register to read more...

خجسته باد نوروزی از استاد فریدون جنیدی89

 تیشتر  . . . سرتاسر دریای فراخکرد را
به جنبش درآورد
و از جانِ آبخیزها . . . روان برآمد
و آن روان مینوی بآسمان فراز رفت
و باد سبک‌رو، چین در دامن آن افکند

 

Register to read more...

با من از ایران بگو(سردوه‌ی بانو هما ارژنگی)

 

ای نسیم گل فشان کز ناکجا و بی نشان
نرم نرمک می  خزی از هر شکاف و روزنی

 

Register to read more...

چند شعر دربارۀ آذربایجان

صف آذربایجان توصیف روی دلبــــر است      خاک پاکش تا ابـــــد بر دیده ی ما توتیاست..

فخر اِله بابـــک اگر ایران یولوندا جان و ِریر      خون سرخش قسمتی از پرچم ایران ماست

گِچدی دونیا دان دونن ، قالدی بوگوندَ جاودان    کیم دِئیر بابک اولوب بابک بیزَ راز بقاست

                                                                                   (استاد شمس خلخالی)

Register to read more...

هان ای بهار- استاد شفیعی کدکنی

 

Register to read more...

تصنیف زیبای ایران هنگام کار-ملک‌الشعرا بهار

 


این تصنیف در سال 1297 در جریان جنگ جهانی اول و هنگامی که هرسوی کشور، به وسیله ی لشکریان روس و عثمانی احاطه شده بود، سروده شده.
درد و حسرت شاعر را به دیدن محنت ها که بر وطن می رود می توان به نیکی حس نمود. در باره ی آهنگساز این تصنیف که در دیوان بهار چاپ قدیم با عنوان سرود ملی آمده، قیدی نشده. اما دکتر یحیی معاصر نوشته اند آهنگ آن از جهانگیر مراد است.
این ترانه در آغاز با صدای اقبال سلطان خوانده شده ولی در سالهای اخیر علیرضا قربانی آن را باز سازی نموده است و در این گفتار این ترانه ی زیبا را با صدای این خواننده می شنویم. ولی پیش از آن متن آن رااز برای آگاهی میآوریم .

 

Register to read more...

خلیج فارس قلب کشور ماست

خلیج فارس قلب کشور ماســــــــت                             از آنجا قـوم پاک آریا خاســــــــت
کز آنها مانده است اندرز بســـــــیار                            بهین پنـد وبهین گفت و بهین کـار

Register to read more...

More Articles...

  1. ذکر جمیل سعدی - استاد سید محمدحسین شهریار
  2. ترانه‌هایی از 60 شاعر اران و شروان
  3. خلیج فارس - سروده‌ی محسن محمودی ( آزاد قلم )
  4. سروده آذرآبادگان با صدای داریوش
  5. سه شعر ملی از گلرخسار صفی اِوا، شاعر نامی تاجیک
  6. رباعی‌هایی از 24 شاعر نوشناخته‌ی آذربایجانی
  7. مادر - ایرج میرزا
  8. پادشاهی ضحاک - حکیم فردوسی
  9. تن آدمی شریف است، به جان آدمیت - سعدی شیرین سخن
  10. ارغوان - هوشنگ ابتهاج