هر کجا مرز کشیدند، شما پُل بزنید - سروده‌ی نجیب بارور

هر کجا مرز کشیدند، شما پُل بزنید                  حرف «تهران» و «دوشنبه» و «سرپُل» بزنید

 

Register to read more...

قطعه‌ای از استاد شهریار با صدای شاعر- شعر آذربایجان

قطعه‌ای از صدای شادروان استاد شهریار که شعر زیبای آذربایجان را دکلمه می کند در پیوند زیر برای بارگذاری گذاشته امق

نوشته شده توسط داریوش آقاعلیخانی   

Register to read more...

یک عکس یک عصا یک قصیده

شعری تازه از «سهیل محمودی» در وصف دکتر محمد مصدق
یک عکس یک عصا یک قصیده

پيش‌كش به پيرمحمد احمدآبادي

Register to read more...

چامه منتشر نشده استاد جنیدی دربارۀ دکتر مصدق

در این شبِ خزان‌زدۀ سرد

 با این فغان مرغِ شباهنگ

  ای نازنینِ من، بتو گویم

افسانه‌ای ز دل تنگ

Register to read more...

شعری در وصف شهید فهمیده

فهمیدم ز فهمیده من ایمان را

رشادت را، دلیری را، خدا را

Register to read more...

کوروش بزرگ - سروده‌ی بانو توران شهریاری

Register to read more...

چنین بود «کوروش» - سیدعلی صالحی

 

 

برگرفته از «کوروش، شهریار روشنایی ها» سیدعلی صالحی

 

و چنین بود «کوروش»:

 

Register to read more...

منشور کوروش بزرگ به نظم

 

شعری از شاعر باذوق "صادق علی حق پرست" که منشور کوروش بزرگ را به نظم کشیده است.

 

 

 

Register to read more...

کورش بزرگ - سروده‌ی بانو هما ارژنگی

 

3

 

 

Register to read more...

به یاد پیر احمد آباد و گاندی

یاخته‌هایت در برگهای استوایی
در شهپر عقابها
در زهدان زنان دهلی...

Register to read more...