ختنه‌ي آذربايجان

اين تمثل را يكي از نظريه‌پرداران پان‌تركيسم براي الحاق آذربايجان ايران، يعني شهرهاي تبريز و اردبيل و سراب و مراغه و ميانه و خوي و سلماس و اروميه و زنجان، و بعد هم قزوين و همدان تا شيراز (چون حافظ خودش گفته آن ترك شيرازي) به كشور بزرگي كه در آينده به نام نامي همه تركان عالم تاسيس خواهد شد، به كار برده است.

Register to read more...

« فدراليسم » « پيش پرده » تجزيه

امپرياليسم آمريکا ، براي تجزيه­ ي کشورها ، چهره ­ي خود را زير نقاب تحميل نظام « فدرالي» پنهان ميکند و از اين راه وارد ميگردد  . البته پياده نظام و يا به سخن درست­ تر « ستون پنجم » امپرياليسم آمريکا « يعني روشن فکر نمايان » در اين ميان نقش اصلي را بازي مي­کنند ؛ اندکي دانسته و بسياري « جَو زده» .

Register to read more...

تاریخ تجزیهٔ ایران - دکتر هوشنگ طالع

پس از فروپاشی نظام شوروی در سال 1370 خورشیدی (1991 میلادی)، دولت فدراسیون روسیه به طور رسمی اعلام کرد که دیگر در پی اجرای وصیت‌نامهٔ پتر نیست. بدینسان به دو قرن تردید پیرامون وجود وصیت‌نامهٔ مزبور پایان داده شد». این نخستین سخنانی بود که دکتر هوشنگ طالع دربارهٔ «تاریخ تجزیهٔ ایران» گفتند.

 

Register to read more...