روح ایران؛ کوروش بزرگ در منابع یونانی

از زمانی که کوروش فاتحانه وارد سارد شد و لیدی و مدتی بعد تمامی آسیای صغیر را در قلمرو خویش آورد، ناگزیر با یونانیان نیز آشنایی یافت. لیدی ثروتمند از سال‌ها پیش با یونانیان روابط تجاری داشت و تعدادی از این یونانیان در کرانه‌های غربی آسیای صغیر و نیز در قلمرو لیدی می‌زیستند. با کامل شدن فتح آسیای صغیر و کرانه‌های غربی آن به دست هخامنشیان، یونانیان تجارت پیشه و سودجو که مردمانی معمولا بی‌چیز اما حریص و کنجکاو بودند درپی آشنایی بیشتر با فرمانروای جدید خود برآمدند.

 

Register to read more...

روایت عاشقی

برگرفته از فصل‌نامه فروزش، شماره چهارم پاییز 1388، رویه 108 تا 109

 

آذرگشسب

Register to read more...

هفتم آبان سال 539 پیش از میلاد - روزِ بنیاد کشور ایران به عنوان واحدی سیاسی

سی و شش قرن پیش، در حدود سال 1595 پ.م. شاه کشور هیتی، که مورسیلیس نام داشت، در حملۀ برق‌آسایی مهم‌ترین شهر میان‌رودان باستان، یعنی بابل، را فتح کرد. مردم بابل برای دفاع از شهر خود بسیار کوشیدند، اما شکست خوردند. پس از سقوط شهر، مورسیلیس بعد از چند هفته ناچار شد به کشور خویش برگردد و بابل را به حال خود رها کند. فرزندان او هرگز نتوانستند بر بابل حکومت کنند.

 

Register to read more...

اهمیت کوروش بزرگ و هخامنشیان در تاریخ ایران و جهان

                                                 

Register to read more...

شالوده‌ تمدن هخامنشی پرهیز از جنگ بوده است

برگرفته از میراث آریا

سومین نشست تخصصی مرتبط به منشور کوروش بزرگ امروز چهارشنبه با حضور یکی از استادان دانشگاه تهران در مورد شخصیت کوروش بزرگ برگزار شد.

Register to read more...

خـجـستـه بـاد روز 7 آبـان روز جـهـانـی کـورش بـزرگ

بدون هرگونه دودلی، کورش بزرگ شاهنشاه ایران زمین ، بزرگ‌ترین انسان همه‌ی روزگاران است.
او در دورانی که به بردگی کشاندن انسان‌ها، فخر حکومت‌ها و مردمان بود، ”بردگی را برافکند“ .

 

Register to read more...

کوروش کبیر یا ذوالقرنین قرآن مجید

منشور کوروش، نه تنها به عنوان یک میراث ارزشمند ملی برای همه ایرانیان و یک میراث جهانی برای جهانیان، که به عنوان یک میراث گرانبار اسلامی، می تواند موجب مباهات باشد، چرا که با تحقیقات روان شاد علامه آیت الله استاد طباطبایی، استاد شهید مرتضی مطهری اثبات شده که ذوالقرنین، همان کوروش هخامنشی است.

Register to read more...

آشنایی با منشور کوروش بزرگ

منشور کوروش هخامنشی، کهن‌ترین بیانیه حقوق بشرِ شناخته شده جهان و سند سربلندی ایرانیان از همزیستی آشتی‌جویانه و گرامیداشتِ باورها و اندیشه‌های همه مردمان تابعه در هنگامه بنیادگذاری نخستین امپراطوری جهان است

Register to read more...

همایش کورش بزرگ و ذوالقرنین

همایش یک روزه کوروش هخامنشی و ذوالقرنین با هدف ایجاد پلی مستحکم میان ایران قبل و بعد از اسلام از سوی مرکز دایره‌المعارف اسلامی با حضور جمعی از متفکران و صاحب نظران در مرکز دایره المعارف اسلامی برگزار شد.

 

Register to read more...

More Articles...

  1. دادرسی در ایران باستان
  2. History of Iran’s Wind Energy Technology
  3. نگاهی تازه به تاریخ
  4. بازاندیشی در تاریخ (4)
  5. پادشاه معاصر زرتشت
  6. بازاندیشی در تاریخ (5)
  7. ما هنوز بزرگ نشده‌ایم!
  8. اسکندر گجستک
  9. تاریخ ایران - اعقاب‌ ارشک
  10. زن در سنگ نوشته‌های ساسانی