چرا ابوموسی؟!

نام عربی ابو موسی بر جزیره ایرانی خلیج فارس، عربهای تازه بدوران رسیده را بر آن داشته است، گهگاه در نشستها خود ومجامع بین المللی ادعای مالکیت بر آن جزیره را مطرح کنند، در حالیکه با اندکی دقت، در نقشه‌ها واسناد تاریخی، سیر دگر گونی وتبدیل نام اصلی این جزیره را بنام ساختگی " ابوموسی " میتوان دریافت، که این واژه نامی بی مسماست .

Register to read more...

بحرين

سرزمين بحرين تاريخي، از دو بخش كرانه‌ا‌ي و جزيره‌اي تشكيل مي‌شده است.....

Register to read more...

قرمطيان بحرين

جنبش اسماعيليان قرمطي، يكي از گسترده‌ترين جنبش‌هاي فكري ( سياسي ـ مذهبي) و از پرتوان‌ترين خيزش‌هاي نظامي در ضديت با خلافت غاصبانه‌ي عباسيان شمرده مي‌شد. اين جنبش به مانند اكثر قريب به اتفاق جنبش‌هاي ضد خلافت در اين دوران، ماهيت شعوبي داشت....

Register to read more...

شهربندرهای مهم خلیج‌فارس در عصر ساسانی

در این میان، شمار قابل توجه‌ای از این شهرها، شهرهای ساحلی و بندرگاه‌های فعالی بودند كه در كناره‌ی خلیج‌فارس و یا در كناره‌ی رودخانه‌های قابل كشتی‌رانی مانند دجله، فرات و كارون كه به خلیج فارس می‌ریزند قرار داشتند.......

Register to read more...

نیروی دریایی معزالدوله دیلمی عضدالدوله دیلمی و گشودن عمان

معزالدوله، پس از استقرار در بغداد، به فكر فتح عمان بود و مرتب نیروی دریایی خود را بدان‌جا اعزام می‌داشت و در داستان مرگ مهلبی گفته بود كه او به عزم فتح عمان رهسپار آن ناحیه شده بود. در سال 354 قمری [344 خورشیدی] معزالدوله، كردك نقیب (یكی از سرداران دیلمی) را به عمان فرستاد، «‌‌كردك» با نافع، امیر عمان ملاقاتق نمود، نافع موافقت كرد تحت فرمان معزالدوله قرار گیرد و خطبه به نام او بخواند و نامش را در درهم و دینار ضرب كند. وی امور مزبور را به مرحله‌ی عمل رسانید.(1) اما چون «‌‌كردك» از عمان خارج شد، مردم عمان بر نافع تاختند از شهر بیرونش كردند و شهر را به قرامطه واگذاشتند.(2).......

Register to read more...

نام‌ها، نخست با خون نوشته شد بر جاي‌ها « نام خليج فارس»

ايرانيان چون در فلات ايران مستقر گشتند، جاي‌جاي اين پهن‌دشت فراز آمده (فلات بزرگ ايران)، كوه‌ها،‌دشت‌ها، رودها، دره‌ها و درياهاي آن، در همه‌جا، نام دوده‌ها و تيره‌هاي قوم بزرگ ايراني را بر خود گرفت و قلمروي جغرافيايي زيست ‌بوم هر دودماني از اين قوم، با نام‌ورجاوند همان دودمان شناخته گشت...

Register to read more...

اشاره‎اي كوتاه به: نام خليج‎فارس، از آغاز تا كنون

در سنگ نبشته‎ي داريوش بزرگ، به نام: «دريايي كه از پارس آيد» ثبت شده است.
فلادويوس آريانوس، مورخ يوناني در كتاب «آنا بازيس»، اين دريا را به نام «پرسيكون كااي‏تاس» نوشته است.
استرابون جغرافيا دان يوناني نيز نام «پرسيكون كااي‏‎تاس» را براي اين دريا به كار برده است.....

Register to read more...

خليج فارس محسن محمودي ( آ زاد قلم )


اي آب نيلگون و گهر بار كشورم
اي آخرين پنا هم و مأ وا و سنگرم.

Register to read more...

پارسي بودن خليج را به فراموشي نسپاريم

در زمستان سال گذشته در پي تغييراتي كه سازمان نشنال جئوگرافيك (National Geographic) در رابطه با نام خليج‌پارس و جزاير سه گانه در نقشه‌هاي اينترنتي خود اعمال كرد. جامعه‌ي ايراني ـ در داخل و خارج ـ با  شتابزدگي، پيروزي خود را در پيكار با اين سازمان جشن گرفت و كار را پايان يافته، پنداشت......

Register to read more...

More Articles...

  1. ايرانيان: برابر اين جنايت، فرياد خود را رساتر كنيد جعل تاريخ با جغرافيا
  2. نقشه ‎ي خليج فارس
  3. گفتار سازمان‌هاي مردم نهاد در روز ملي خليج فارس