Iran’s Rights in the Caspian

On the basis of the foregoing points it becomes evident that Russia and the newly independent states of the ex- Soviet Union all put together have rights to only 50% of the Caspian Sea. The other 50% belongs to Iran and Iran cannot and must not forego its rights to this 50% that legally belongs to it.

 

Register to read more...

درياي مازندران، كاسپيان، تبرستان، خزر و ...

 يکي از مشخصه هاي بارز و مهم درياچه مازندران به ساير درياچه هاي جهان، تعداد نام هاي منتسب از زمان هاي قديم تا امروز براي اين درياچه مي باشد. به طوريکه در کتاب جغرافيايي استان گيلان نوشته شده است که تعداد نام هاي اين درياچه، به 50 عدد مي‏رسد....

Register to read more...

سهم ايران از درياي مازندران در گفت و گو با دكتر هوشنگ طالع

پذيرش سهم کم‌تر از 50درصد، در حکم تجزيه‌ی ايران است

Register to read more...

حقوق تاريخي ايران در درياي مازندران (كاسپيان)

از آن زمان تا به امروز در همه‌ي جهان، اين دريا با همين نام كهن ايراني شناخته مي‌شود و همه‌ي جهانيان آن را درياي كاسپين مي‌نامند. در نقشه هاي جغرافيايي جهان نيز همين نام است كه كاربرد علمي و عملي دارد.....

Register to read more...

درياي مازندران (کاسپيان): كمتر از 50 درصد، هرگز

در زمینه‌ی رژیم‌ حقوقی دریای مازندران، باید دانست که این رژیم در حال حاضر، برپایه‌ی دو قرارداد 1921 (مودت) و 1940 (تجارت و بحرپيمایی)، میان دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی، قرار دارد.

Register to read more...

هشتمین همایش ملی و مستقل دریای مازندران ( کاسپیان )

به دنبال برگزاری 7 همایش بر بنیان عهدنامه‌های 1921 و 1940 میان ایران و شوروی و ذکر دلایل و استدلال‌های فراوان در اثبات حقوق تاریخی و قانونی ایران در دریای مازندران ، روز25 فروردین‌ماه 1393 ، همایش هشتم در موسسه پویشگران قلمرو دانش برگزارگردید .

Register to read more...